การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

25 Jun
65128152_10217366798974240_3367113721359892480_o

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ .. ผลการประเมินออกมาอยู่ที่ระดับ “ดี” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาอาจารย์ ของสาขาเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง .. ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวผู้เรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสังคมรอบข้างให้มั่นใจได้ว่า การเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีทั้งความรู้ และมีคุณภาพอย่างแน่นอน .. สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของสาขาในปีนี้คือ คณาจารย์ของเรามีผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์และแพร่กันทุกท่าน ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลมาตฐาน คือ SCOPUS และ TCI ตลอดจน Proceeding ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เคยหยุดที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ … Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

22 Jun
002

บัณฑิตที่ดีจำเป็นต้องมีครู ผู้รู้ คอยชี้ทาง .. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูในระดับสาขาวิชาครับ เพื่อเป็นการบูชา และระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ผู้ประสาทวิชา ทั้งในด้านเทคโนโลยี การใช้ชีวิต และแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความดีงาม โดยนักศึกษาในสาขาได้พร้อมใจ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูที่สวยงาม แต่งกายเรียบร้อย และตั้งจิตมุ่งมั่น มาร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ .. ซึ่งพิธีนี้นอกจากจะเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครู อาจาย์ที่อบรมสั่งสอน วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีทางการศึกษาของไทยเอาไว้อีกด้วย .. สำหรับความคาดหวังของคณาจารย์ในสาขา ที่มีแต่ตัวลูกศิษย์ของเรา คือ ให้ทุกคนตั้งใจร่ำเรียน ขยันหมั่นเพียร จนมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จ และมีหน้าที่การที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไปครับ .. … Read More »

Docker : jupyter/datascience-notebook

20 Apr
1s-ygl1nw7evyycbwi-7w8q

ตอนนี้ผมให้ความสนใจเรื่อง Data Science ค่อนข้างมากและใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับการศึกษาเรื่อง Data Science โดยใช้ภาษา Python บวกกับ Jupyter notebook สำหรับการ Analyze และ Virtualize Data นั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้หลังจากเริ่มศึกษาและลงมือปฏบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จนมาถึงเรื่องที่เริ่มจะวางแผนเขียน Shot-course เพื่อสำหรับจัดการอบรมให้ผู้ที่สนใจ สิ่งหนึ่งที่ต้องตะหนักคือเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและที่สำคัญต้องง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนโมดูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งหากต้องเสียเวลาในการ setup สภาพแวดล้อมให้โปรแกรมแกรมต่าง ๆ สามารถทำงานได้นั้น เชื่อได้เลยว่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้สนใจรายใหม่ที่ต้องการศึกษาอย่างแน่นอน ก่อนที่จะเลยไปถึงการสร้าง Shot-course สำหรับการจัดการอบรมให้กับผู้สนใจหน้าใหม่นั้น โจทย์สำคัญคือการหา Solution สำหรับแก้ปัญหาเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำของโปรแกรมให้ง่ายที่สุดก่อน … Read More »

แปลง Orchid Corpus ไว้ใช้งาน

27 Oct
screen-shot-2559-10-27-at-7-39-57-pm

เมื่อวันก่อนทำการแปลง Lexcitron ไว้ใช้งาน ให้อยู่ในรูปแบบ CSV สำหรับเอาไว้ใช้ในงานวิจัยแล้วซึ่งรูปแบบ CSV น่าจะเป็นรูปแบบที่สะดวกใช้ที่สุด วันนี้เลยทำการแปลงตัว Orchid Corpus ไว้ใช้งานบ้าง ซึ่ง Orchid Corpus นี้เป็นคลังคำภาษาไทยที่รวบรวมและจำแนกโดย nectec ซึ่งข้อดีของของ Orchid Corpus คือมี Part of Speech ที่ละเอียดมากกว่าของ Lexcitron ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยนี้ และตัว Orchid Corpus ก็ไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนอะไรมากนัก เลยลองเขียน Code ด้วยภาษา Python ง่ายๆ เพื่ออ่านไฟล์ Orchid Corpus ออกมาและจัดเรียงรูปแบบที่สะดวกใช้งานให้อยู่ในรูปแบบ … Read More »

แปลง Lexitron Dictionary เอาไว้ใช้งาน

23 Oct
Screen Shot 2559-10-23 at 11.17.41 AM

เริ่มต้นงานวิจัยใหม่อีกครั้ง สำหรับครั้งนี้คงยังเป็นเรื่อง Text Analysis อยู่เหมือนเคย แต่จะเป็นไปลักษะของการวิเคราะห์ประโยค์ที่เป็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Opinion Mining เริ่มรวบรวมความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเหมือนเคย และส่ิงหนึ่งที่ต้องจัดการก่อนเลยคือ พจนานุกรมหรือคลังคำที่ใช้สำหรับการคัดคำภาษาไทย และคราวนี้จะต้องประกอบกับคำกำกับหน้าที่ของคำด้วย (Past of Speech) ซึ่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่คือ ตัวพนานุกรมภาษาไทยของ Lexitron และ Ochid Corpus เลยเริ่มต้นที่ Lexitron ก่อนซึ่งข้อมูลคำภาษาไทยทำไว้อย่างดี ประกอบไปด้วยคำทั้งหมด คำ 40,853 คำ พร้อมกับการกำกับ Past of Speech มาให้ คำแปลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างของคำ ฯลฯ ให้เรียบร้อยเป็นอย่างดี … Read More »

วันที่ 10 ก.ค. 59 : ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

11 Jul
DSCF6121

สรุปงานวันที่ 10 ก.ค. 59. เราลงปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จุดประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และมอบของสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับเราในฟากฝั่งกัมพูชาครับ

5 ก.ค. 59 : ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการ และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในฝั่งประเทศกัมพูชา

11 Jul
DSCF5967

ด้วยบารมีหลวงปู่ครับ ดลบันดาลให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น กับการเดินทางเข้าพื้นที่ฝั่งประเทศกัมพูชา เขตอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจในหลายๆ ประเด็น ก่อนการปฏิบัติงานจริง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกๆ ท่านและทุกๆ ส่วนที่ช่วยเหลือเรา ให้การปฏิบัติงานครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดีครับ