ชลอชีวิตที่วิ่งเร็ว…ด้วยการ…ขีดๆ เขียนๆ

16 Aug

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ช่วงนี้ด้วยกรอบเวลาของการปฏิบัติงานเริ่มบีบอัดเข้ามาทำให้ช่องว่างของชีวิตเริ่มแคบลง แคบลงไปทุกๆ ที ไม่ว่าจะเป็ภาระกิจการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การวิจัย ตลอดจนการต้องตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และคนอื่นๆ อีกหลายต่อหลายเรื่อง

สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อชีวิตตนเองในตอนนี้คือ ยิ่งเร่งเครื่อง ยิ่งวิ่งตามกระแสชีวิตที่รวดเร็วก็จะยิ่งพัง และเกิดความล้มเหลวในที่สุด การหาทางชลอชีวิตให้ช้าลง ลดทอนบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป และให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องให้มากขึ้น น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะควบคุมชีวิตให้คงที่อยู่ในกระแสต่อไปได้อย่างมั่นคง

เลือกทำในสิ่งที่จำเป็น…ปล่อยวางบางสิ่ง ให้มันผ่านไปแบบง่ายๆ ก็คงไม่เสียหายอะไรนัก

วันนี้ได้รับแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆ ในหลายๆ เรื่อง จากการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของ Tumblr#studyblr เข้าไปอยู่ในกลุ่มของนักเรียน เด็กนักเรียน นักศึกษาที่กำลังมุ่งมั่นกับการเรียน มีการทำ Lecture Note ออกมาอวด มาประชันกัน ทำให้อดคิดถึงสมัยกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ ที่ชีวิตมีการเรียน การอ่าน และการขีดๆ เขียน

วันนี้เลยพยายามเอาแรงบันดาลใจนี้มาใช้กับตัวเอง ไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงาน และชีวิตประจำวันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น การงาน การวิจัย และการจัดการสอน ค่อยๆ เขียน ค่อยๆ สรุปความคิด สรุปความต้องการออกมาเป็นตัวอักษร ให้แน่ชัด ให้มั่นใจ

ด้วยวิธีการแบบนี้ ทำให้เราเสียเวลาไปกับการประดิษฐ์ประดอย และบรรจงขีดๆ เขียนๆ ไปพอสมควร แต่ก็ช่วยให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้น คิดเรื่องที่ควรคิดได้ระเอียด และแตกฉานมาขึ้น ปล่อยวางบางเรื่องให้ผ่านไปได้มากขึ้น

นั่นคือการจัดระบบการคิดใหม่…

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

ขีดๆ เขียนๆ ชลอความเร็วของชีวิต

จากการทดลองให้ระบบนี้ให้กับตัวเองมาสักพักนึงแล้ว เริ่มค้นพบข้อดีให้กับตัวเองได้หลายเรื่อง

  1. จิตใจสงบขึ้น
  2. มีความระเอียดกับตัวเองมากขึ้น
  3. มีการกลั่นกรองกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำมากขึ้น
  4. ปล่อยวางสิ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วคิดว่าไม่จำเป็นมากขึ้น
  5. การตัดสินใจมีความชัดเจนมากขึ้น

สุดท้ายก็หวังอย่างสิ่งว่าจะผ่านช่วงเวลาที่กระแสของหน้าที่การงานถาโถมเข้ามาไปได้อย่างดี คงอีกไม่กี่เดือนนี้หล่ะ ทุกอย่างก็คงผ่านไป และผ่านไปได้ด้วยดีอย่างใจคิดครับ

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...