บันทึก: การสลับเวอร์ชั่น Java บน OS X

4 Nov

วันนี้มีปัญหาน่าปวดหัว คือซอร์สโค๊ดของ LexTo ไม่สามารถรันได้บนจาวา 1.8

เลยต้องลงจาวา 1.7 เข้าไปบนเครื่องด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องปกติอะไรที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะลง java sdk หลายๆ เวอร์ชั่น บนเครื่องเดียว

แต่ส่ิงที่ไม่เคยทำบน OS X มาก่อนคือการสลับเวอร์ชั่นของ java ไปๆ มาๆ จะต้องทำอย่างไร ?

ค้นเจอวิธีการบน Stackoverflow เป็นวิธีการที่ง่ายมมากๆ และคงต้องทำแบบนี้อยู่บ่อยๆ เลยขอจดบันทึกเอาไว้หน่อย

ใช้วิธีการ set ไฟล์ .bash_profile เหมือนเดิมครับ

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.7)
setjdk() {
  export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v $1)
}

เสร็จแล้ววิธีการสลับเวอร์ชั่นก็ง่ายมากๆ โดย

$ setjdk 1.8
$ java -version
java version "1.8.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.65-b01, mixed mode)

$ setjdk 1.7
$ java -version

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...