เที่ยวลาว : น้ำตกผาส้วม

23 Dec

Untitled

วันที่ 1 ธ.ค. 58 ทริปสำหรับการเที่ยวลาววันแรก น้ำตกสุดท้ายที่เราเดินทางไปเที่ยว คือ น้ำตกฝาส้วม โดยเดินทางออกจากน้ำตกตาดฟาน ประเมินครึ่งชั่วโมง

ช่วงที่เราไปถึงก็เริ่มเหนื่อยล้ากันเต็มที่แล่้ว แต่บรรยากาศของน้ำตกก็กำลังสบายๆ ให้ได้พอพักถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...