กอดแม่คุณ

27 Dec

2015-12-18 20.12.53

ได้กลับบ้านราชบุรีรอบนี้สิ่งที่น่าดีใจที่สุดคือการได้กลับไปกอด…แม่คุณ อีกรอบครับ แม่คุณคือคนที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย ตั้งแต่จำความได้แม่คุณก็แก่มากๆ แล้ว ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากๆ ที่ได้กลับไปกอด ไปไหว้อีกครัง

จากคำบอกเล่าของเหล่าพี่น้องของแม่คุณที่ยังเหลืออยู่…อายุของแม่คุณน่าจะราวๆ 104 ปีเห็นจะได้

ปล. ธรรมเนียมของทางราชบุรี เราจะเรียก ตา ว่า พ่อคุณ และยาย ว่า แม่คุณ นะครับ

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...