28 มิ.ย. 59 : ออกบู๊ตผลวิจัย บ้านอีเซ

11 Jul

28 มิ.ย. 59 : เรายังได้รับความอนุเคราะห์ ความไว้ใจ และการให้เกียรติ จาก สสจ.ศรีสะเกษ ด้วยดีเสมอมา
ครั้งนี้ก็เช่นกันที่ท่านได้กรุณามอบพื้นที่เล็กๆ ให้เรา เพื่อให้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัยออกสู่สังคมอีกครั้ง ดีใจและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
และทางเราเองก็จะพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆ และคงได้มีโอกาสร่วมงานกันเช่นนี้เสมอไปครับ

สถานที่ บ้านอีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...