วันที่ 10 ก.ค. 59 : ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

11 Jul

สรุปงานวันที่ 10 ก.ค. 59.

เราลงปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

จุดประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และมอบของสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับเราในฟากฝั่งกัมพูชาครับ

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...