พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

22 Jun

บัณฑิตที่ดีจำเป็นต้องมีครู ผู้รู้ คอยชี้ทาง

002
..
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูในระดับสาขาวิชาครับ

001-1

เพื่อเป็นการบูชา และระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ผู้ประสาทวิชา ทั้งในด้านเทคโนโลยี การใช้ชีวิต และแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความดีงาม โดยนักศึกษาในสาขาได้พร้อมใจ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูที่สวยงาม แต่งกายเรียบร้อย และตั้งจิตมุ่งมั่น มาร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้
..
ซึ่งพิธีนี้นอกจากจะเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครู อาจาย์ที่อบรมสั่งสอน วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีทางการศึกษาของไทยเอาไว้อีกด้วย
..
สำหรับความคาดหวังของคณาจารย์ในสาขา ที่มีแต่ตัวลูกศิษย์ของเรา คือ ให้ทุกคนตั้งใจร่ำเรียน ขยันหมั่นเพียร จนมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จ และมีหน้าที่การที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไปครับ
..
ด้วยรักจากใจ
คณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
#ComSci_SSKRU
#sskru

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...