การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

25 Jun

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้
..
ผลการประเมินออกมาอยู่ที่ระดับ “ดี” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาอาจารย์ ของสาขาเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง
..
ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวผู้เรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสังคมรอบข้างให้มั่นใจได้ว่า การเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีทั้งความรู้ และมีคุณภาพอย่างแน่นอน
..
สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของสาขาในปีนี้คือ คณาจารย์ของเรามีผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์และแพร่กันทุกท่าน ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลมาตฐาน คือ SCOPUS และ TCI ตลอดจน Proceeding ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เคยหยุดที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาสอนและพัฒนาบรรดาลูกศิษย์ของพวกเราครับ

65128152_10217366798974240_3367113721359892480_o

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...