ร่วมพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2558

29 Mar

10997606_811555925589784_3717421825733590322_o

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถือว่าเป็นโชคดีของตัวเองอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

image

เป็นการเชิญพระเกจิอาจารย์ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมให้ศีลและให้พรแก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตลอดจนงานนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบันมาร่วมในพิธีนี้ด้วย

สำหรับตนเองการเข้าร่วมในพิธีนี้เป็นการเข้าร่วมครั้งแรก และได้มีโอกาสเข้าพิธีครอบครูเป็นครั้งแรกเช่นกัน คาดหวัดในใจว่า ขอให้สิ่งศักสิทธ์ทั้งหลาย ตลอดจนบุญบารมีของครู อาจารย์ และแม่จะช่วยคุ้มครองและช่วยให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดไป

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...