วันศุกร์ที่แสนสุข

29 Mar

image

ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา เราต่างอยู่ในสถานะของการทำงานอย่างเร่งรีบ การงานบีบอัดเข้ามาเรื่อยๆ พยายามจัดการเคลียร์งานออกไปเท่าไหร่ก็ยังหมดซักที

เริ่มตั้งแต่การเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก ภาระการสะสางการออกเกรดที่ยังค้างอยู่ การจัดทำ มคอ. การเตรียมตัวเป็นวิทยกรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่หน่วยงานภายใน จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในแต่ละพันธกิจ การจัดการเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) การเตรียมการสอนรายสัปดาห์ การรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ฯลฯ อีกมากมาย

ดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตจะยุ่งวุ่นวายมากมายไปหมด…แต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด และพยายามรักษาสมดุลของชีวิตในทุกๆ เรื่องให้ยังคงสมดุลอยู่อย่างไม่บกพร่อง

เพราะอย่างไรหลายๆ เรื่องก็เริ่มจะแสดงผลสำเร็จปรากฏชัด ให้เห็น ให้ชื่นใจ อย่างชัดเจน ก็นับว่าคุ้มค่ากับการทำงานหนัก

และที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ คือ การที่ อาจารย์สิริกัลยา สุขขี สามารถผ่านพ้นการสอบ QE ของการเรียนในระดับปริญญาเอกมาได้อย่างเรียบร้อย

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ และช่วยคลายความกดดันไปได้มากเลยทีเดียว

สำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามการภาระงานที่มากมาย กลับไร้ซึ่งความกดดัน และความกังวลใดๆ ช่วยให้วันศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่แสนสุขมากๆ ทีเดียว

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...