การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

25 Jun
65128152_10217366798974240_3367113721359892480_o

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ .. ผลการประเมินออกมาอยู่ที่ระดับ “ดี” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาอาจารย์ ของสาขาเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง .. ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวผู้เรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสังคมรอบข้างให้มั่นใจได้ว่า การเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีทั้งความรู้ และมีคุณภาพอย่างแน่นอน .. สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของสาขาในปีนี้คือ คณาจารย์ของเรามีผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์และแพร่กันทุกท่าน ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลมาตฐาน คือ SCOPUS และ TCI ตลอดจน Proceeding ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เคยหยุดที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ … Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

22 Jun
002

บัณฑิตที่ดีจำเป็นต้องมีครู ผู้รู้ คอยชี้ทาง .. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูในระดับสาขาวิชาครับ เพื่อเป็นการบูชา และระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ผู้ประสาทวิชา ทั้งในด้านเทคโนโลยี การใช้ชีวิต และแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความดีงาม โดยนักศึกษาในสาขาได้พร้อมใจ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูที่สวยงาม แต่งกายเรียบร้อย และตั้งจิตมุ่งมั่น มาร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ .. ซึ่งพิธีนี้นอกจากจะเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครู อาจาย์ที่อบรมสั่งสอน วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีทางการศึกษาของไทยเอาไว้อีกด้วย .. สำหรับความคาดหวังของคณาจารย์ในสาขา ที่มีแต่ตัวลูกศิษย์ของเรา คือ ให้ทุกคนตั้งใจร่ำเรียน ขยันหมั่นเพียร จนมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จ และมีหน้าที่การที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไปครับ .. … Read More »

ชลอชีวิตที่วิ่งเร็ว…ด้วยการ…ขีดๆ เขียนๆ

16 Aug
2015-08-14 15.04.00

ช่วงนี้ด้วยกรอบเวลาของการปฏิบัติงานเริ่มบีบอัดเข้ามาทำให้ช่องว่างของชีวิตเริ่มแคบลง แคบลงไปทุกๆ ที ไม่ว่าจะเป็ภาระกิจการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การวิจัย ตลอดจนการต้องตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และคนอื่นๆ อีกหลายต่อหลายเรื่อง สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อชีวิตตนเองในตอนนี้คือ ยิ่งเร่งเครื่อง ยิ่งวิ่งตามกระแสชีวิตที่รวดเร็วก็จะยิ่งพัง และเกิดความล้มเหลวในที่สุด การหาทางชลอชีวิตให้ช้าลง ลดทอนบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป และให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องให้มากขึ้น น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะควบคุมชีวิตให้คงที่อยู่ในกระแสต่อไปได้อย่างมั่นคง เลือกทำในสิ่งที่จำเป็น…ปล่อยวางบางสิ่ง ให้มันผ่านไปแบบง่ายๆ ก็คงไม่เสียหายอะไรนัก วันนี้ได้รับแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆ ในหลายๆ เรื่อง จากการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของ Tumblr#studyblr เข้าไปอยู่ในกลุ่มของนักเรียน เด็กนักเรียน นักศึกษาที่กำลังมุ่งมั่นกับการเรียน มีการทำ Lecture Note ออกมาอวด มาประชันกัน ทำให้อดคิดถึงสมัยกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ ที่ชีวิตมีการเรียน การอ่าน และการขีดๆ เขียน วันนี้เลยพยายามเอาแรงบันดาลใจนี้มาใช้กับตัวเอง ไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงาน … Read More »

การค้นหาในปริภูมิสภานะโดยใช้อัลกอริทึ่มปีนเขา (Hill-Climbing)

21 Feb
hill-climbing1

เตรียมการสอนเรื่อง Heuristic Search โดยเรื่องแรกที่จะสอนคือ การค้นหาในปริภูมิสภานะโดยใช้อัลกอริทึ่มปีนเขา หรือ Hill Climbing ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มอย่างง่ายที่สุด โดยกระบวนการสอนยังใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน คือ ปัญหาเรื่อง Travelling Sealsman Problem เช่นเดิม แต่เพิ่มจำนวนของเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้ปริภูมิสถานะมีขนาดใหญ่มากๆ จนไม่สามารถค้นหาแบบแจกแจงสถานะทั้งหมดในปริภูมิได้ หรือ ไม่สามารถใช้การค้นหาแบบ Exhaustive Search ได้ จากตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั้นเพิ่มจำนวนเมืองให้เป็น 10 เมือง ซึ่งจำนวนเส้นทางที่เป็นไปได้ที่เกิดจาการสับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ permutations จะสามารถคำนวนได้จาก 10! ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาล ลักษณะการทำงานของอัลกอริทึ่มปีนเขา คือการนำเอาค่าฮิวริสติกเข้ามาช่วยตัดสินใจ โดยจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการค้นหาว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด โดยจะเลือกจากตำแหน่งที่มีค่าฮิวริสติกที่ดีขึ้นจากสถานะปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งเปรียบเสมือนการปีนเขา คือจะมีการปีนขึ้นไปยังจุดที่มีความสูงกว่าตำแหน่งปัจจุบันเท่านั้น การเรียนรู้จากอัลกอริทึ่มปีนเขา … Read More »

ตัวอย่างการค้นหาในปริภูมิสภานะแบบค้นหาทั้งหมด (exhaustive search)

8 Feb
16285282530_9e1b217ee8_b

บทเรียนต่อไปที่ต้องเตรียมการสอนคือ การค้นหาในปริภูมิสภานะ หรือ state space เรื่องของการค้นหาฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ยากแต่จริงๆ มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายในฟิลด์นี้ และน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการคิด ระบบอัลกอลิทึ่ม และมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ไม่ดีพอสมควร การปูพื้นฐานกระบวนการค้นหาพื้นฐาน จากวิธีที่ง่ายๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการค้นหาแบบฮิวริสติก จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ดังนั้นในเคสแบบนี้การจะสอนให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานและต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคงต้องใจเย็นกันสักหน่อย และการนำเอาวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ดูจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมและน่าจะเป็นไปได้ที่สุด เลยเลือกปัญหาที่เป็นหาที่ง่ายที่สุดสำหรับฟิลด์ทางด้น AI มาคือ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย หรือ Traveling Salesman Problem เริ่มจากการจำลองเมืองต่างๆ ให้อยู่ในรูปของพิกัด X และ Y บนระนาบ 2 มิติ และสอนวิธีการค้นหาระยะทางระหว่างจุดด้วยสูตรการคำนวนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรคำนวนได้ที่ calculate distance … Read More »

การออกแบบและพัฒนาเว็บ : การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง (Table)

1 Feb
16229868397_dcf2229faa_b

เนื่องจากวันที่ 2 – 3 ก.พ. 2558 นี้ผมต้องไปราชการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ อุบลราชธานี ทำให้ไม่สามารถดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนของนักศึกษา หยุดชะงัก ซึ่งจะเป็นผลเสีย ผมเลยจัดการให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงานมาส่งได้ เรื่องที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ อยู่ในหัวข้อเรื่อง การออกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง หรือว่า Table พอดี ลักษรณะของตาราง ในภาษา HTML นั้นสามารถใช้ Tag ในการสร้างองค์ประกอบของตารางขึ้นมา ได้จาก Tabe ดังต่อไปนี้

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ : เริ่มต้นความกล้าที่จะคิด

28 Jan
16361910316_f5469bedde_b

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ เริ่มตีโจทย์ความต้องการของตนเองที่จะทำการพัฒนาเว็บไซต์ ว่า “อยากจะทำเว็บอะไร ?” พยายามให้นักศึกษาเริ่มต้นโดยการถามความต้องการของตัวเองก่อนว่าถ้ามีโอกาสที่จะทำเว็บไซต์แล้ว ตัวเองต้องการจะทำเว็บไซต์อะไร และอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบ จะสื่อสิ่งที่ชอบออกมาในรูปแบบอะไรและอย่างไร นักศึกษาทุกๆ คนจะต้องเขียนประเด็นที่ต้องการพัฒนาเป็นเว็บไซต์ ลงใจสมุด จากนั้นค่อยๆ เขียน วาดภาพสิ่งที่ตนเองต้องการนำเสนอออกมาเป็นรูปภาพ ระบายสีให้ชัดเจน ทำแบบนี้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ ทฤษฏี ใดๆ มาจับ หรือเกี่ยวข้อง เอาแค่จินตนาการอย่างเดียวล้วนๆ ที่เหลือจากนั้น ถึงจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ป้อนความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างชิ้นงานพื้นฐานเบื้องต้น แต่จะไม่สอนความรู้ที่เป็นเทคนิคขั้นสูงแนวประยุกต์ใดๆ เพราะนักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาความรู้เอาเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรของตัวเอง เมื่อนักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น จากการเรียนทั้งความรู้เรื่อง HTML พื้นฐาน ทฤษฏีสี ทฤษฏีการออกแบบ และหลักของความงาม จะให้นักศึกษาเริ่มพัฒนางานของตนเองโดยการวาดภาพร่างของเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการสร้างลงในสมุดซ้ำๆ จนได้งานที่แน่ใจแล้วว่าสามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานได้จริงๆ แล้วค่อยปล่อยให้นักศึกษาลงมือทำจริงๆ และเปิดเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาส นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซักถามเพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอ … Read More »