Docker : jupyter/datascience-notebook

20 Apr
1s-ygl1nw7evyycbwi-7w8q

ตอนนี้ผมให้ความสนใจเรื่อง Data Science ค่อนข้างมากและใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับการศึกษาเรื่อง Data Science โดยใช้ภาษา Python บวกกับ Jupyter notebook สำหรับการ Analyze และ Virtualize Data นั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้หลังจากเริ่มศึกษาและลงมือปฏบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จนมาถึงเรื่องที่เริ่มจะวางแผนเขียน Shot-course เพื่อสำหรับจัดการอบรมให้ผู้ที่สนใจ สิ่งหนึ่งที่ต้องตะหนักคือเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและที่สำคัญต้องง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนโมดูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งหากต้องเสียเวลาในการ setup สภาพแวดล้อมให้โปรแกรมแกรมต่าง ๆ สามารถทำงานได้นั้น เชื่อได้เลยว่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้สนใจรายใหม่ที่ต้องการศึกษาอย่างแน่นอน ก่อนที่จะเลยไปถึงการสร้าง Shot-course สำหรับการจัดการอบรมให้กับผู้สนใจหน้าใหม่นั้น โจทย์สำคัญคือการหา Solution สำหรับแก้ปัญหาเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำของโปรแกรมให้ง่ายที่สุดก่อน … Read More »

แปลง Orchid Corpus ไว้ใช้งาน

27 Oct
screen-shot-2559-10-27-at-7-39-57-pm

เมื่อวันก่อนทำการแปลง Lexcitron ไว้ใช้งาน ให้อยู่ในรูปแบบ CSV สำหรับเอาไว้ใช้ในงานวิจัยแล้วซึ่งรูปแบบ CSV น่าจะเป็นรูปแบบที่สะดวกใช้ที่สุด วันนี้เลยทำการแปลงตัว Orchid Corpus ไว้ใช้งานบ้าง ซึ่ง Orchid Corpus นี้เป็นคลังคำภาษาไทยที่รวบรวมและจำแนกโดย nectec ซึ่งข้อดีของของ Orchid Corpus คือมี Part of Speech ที่ละเอียดมากกว่าของ Lexcitron ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยนี้ และตัว Orchid Corpus ก็ไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนอะไรมากนัก เลยลองเขียน Code ด้วยภาษา Python ง่ายๆ เพื่ออ่านไฟล์ Orchid Corpus ออกมาและจัดเรียงรูปแบบที่สะดวกใช้งานให้อยู่ในรูปแบบ … Read More »

แปลง Lexitron Dictionary เอาไว้ใช้งาน

23 Oct
Screen Shot 2559-10-23 at 11.17.41 AM

เริ่มต้นงานวิจัยใหม่อีกครั้ง สำหรับครั้งนี้คงยังเป็นเรื่อง Text Analysis อยู่เหมือนเคย แต่จะเป็นไปลักษะของการวิเคราะห์ประโยค์ที่เป็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Opinion Mining เริ่มรวบรวมความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเหมือนเคย และส่ิงหนึ่งที่ต้องจัดการก่อนเลยคือ พจนานุกรมหรือคลังคำที่ใช้สำหรับการคัดคำภาษาไทย และคราวนี้จะต้องประกอบกับคำกำกับหน้าที่ของคำด้วย (Past of Speech) ซึ่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่คือ ตัวพนานุกรมภาษาไทยของ Lexitron และ Ochid Corpus เลยเริ่มต้นที่ Lexitron ก่อนซึ่งข้อมูลคำภาษาไทยทำไว้อย่างดี ประกอบไปด้วยคำทั้งหมด คำ 40,853 คำ พร้อมกับการกำกับ Past of Speech มาให้ คำแปลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างของคำ ฯลฯ ให้เรียบร้อยเป็นอย่างดี … Read More »

วันที่ 10 ก.ค. 59 : ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

11 Jul
DSCF6121

สรุปงานวันที่ 10 ก.ค. 59. เราลงปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จุดประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และมอบของสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับเราในฟากฝั่งกัมพูชาครับ

5 ก.ค. 59 : ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการ และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในฝั่งประเทศกัมพูชา

11 Jul
DSCF5967

ด้วยบารมีหลวงปู่ครับ ดลบันดาลให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น กับการเดินทางเข้าพื้นที่ฝั่งประเทศกัมพูชา เขตอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจในหลายๆ ประเด็น ก่อนการปฏิบัติงานจริง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกๆ ท่านและทุกๆ ส่วนที่ช่วยเหลือเรา ให้การปฏิบัติงานครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดีครับ

28 มิ.ย. 59 : ออกบู๊ตผลวิจัย บ้านอีเซ

11 Jul
DSCF5693

28 มิ.ย. 59 : เรายังได้รับความอนุเคราะห์ ความไว้ใจ และการให้เกียรติ จาก สสจ.ศรีสะเกษ ด้วยดีเสมอมา ครั้งนี้ก็เช่นกันที่ท่านได้กรุณามอบพื้นที่เล็กๆ ให้เรา เพื่อให้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัยออกสู่สังคมอีกครั้ง ดีใจและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ และทางเราเองก็จะพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆ และคงได้มีโอกาสร่วมงานกันเช่นนี้เสมอไปครับ สถานที่ บ้านอีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ทำ Foot ID ที่ Asics ที่เมกะบางนา กรุงเทพฯ

9 Feb
24870696965_0dee1f21df_o

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีโอกาสได้ไปทำธุระที่กรุงเทพ เลยพยายามใช้เวลาช่วงเย็นหลังจากเว้นว่างจากเรื่องงานเรียบร้อยแล้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุด จุดหมายแรกที่ตั้งใจเอาไว้คืออยากได้รองเท้าใหม่สักหนึ่งคู่สำหรับการวิ่งระยะไกล ซึ่งเราเองมองรองเท้าของ Asics เอาไว้ และจากเท่าที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลใน Internet แล้วส่วนใหญ่จะแนะนำให้ไป Shop ของ Asics ที่เมกกะบางนาเพราะที่นี่มีบริการทดสอบรูปเท้าของเรา และทดสอบลักษณะการวิ่งของเราอีกด้วย เรียกว่าการทำ Foot ID โดยการทำ Foot ID นั้นเริ่มต้นด้วยการวัดขนาดของเท้าก่อนซึ่งทางร้านมีเทคโนโลยีในการแสกนรูปเท้า และวัดลักษณะการยืนของเราเป็นอย่างดี ว่ารูปเท้าของเรานั้นมีความยาวเท่าใด ลักษณะของเท้านั้นโก่ง แบน หรือว่าเป็นเท้าแบบปกติ เมื่อได้รูปเท้าแล้วต่อไปก็จะเป็นการทดสอบลักษณะของการวิ่งเพื่อทำการค้นหารองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าและลักษณะชองการวิ่งของเราให้มากที่สุด