ชวนชมที่บ้าน

20 Nov
10961863504_30e453b0fc_z

ช่วงนี้เอาต้นไม้เข้าบ้านค่อนข้างมาก เลยมีดอกไม้บานสะพรั่งเต็มบ้านเลย ต้นนี้หลังจากบานกันเต็มต้นแล้ว เจอฝนเข้าไปดอกเลยร่วงหมดแล้ว แต่ยังไงก็เริ่มมีดอกชุดใหม่บานให้เห็นบ้างแล้ว

สรุปประเด็นที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมด้านการประกันฯ

13 Nov
Screen Shot 2558-02-05 at 8.59.32 AM

วันนี้หน่วยมาตรฐานฯ ของเราจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับของการบริหาร โดยการเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ สำนัก และผู้ประงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งดูแลในแต่ละคณะสำนัก มารับรู้รับฟังแนวทางร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมาย ที่ดีที่เราะจะเร่ิมดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2556 ไปด้วยกัน และร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและมีแนวทางเดียวกัน ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้ได้คุณภาพ หัวใจหลักสำคัญคือทีมเวิร์ค และหลักสำคัญของทีมเวิร์ค การทำน้อย แต่ทำให้ได้ดี ผู้เล่นแต่ละตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบตำแหน่งของตัวเองและทำส่ิงที่รับผิดชอบให้ได้ดี ลงมือทำน้อย และประสานงานให้มาก ประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ส่ิงนี้คือ Key of Success ของงานด้านการประกันคุณภาพ งานด้านประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการวัดการดำเนินงานที่ชัดเจนที่สุดว่า ทำได้ กับ ทำถูก ไม่เหมือนกัน ทำมาก ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ถูก การลงมืองานสิบอย่างหรือร้อยอย่าง บางครั้งอาจมีคุณค่าไม่เทียบเท่ากับการทำสิ่งที่ถูกตามแนวทางแค่อย่างเดียว ดังนั้นหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพจึงยึดหลัก … Read More »

พ่อด้วง หมอยาต้ม หมู่บ้านทับทิมสยาม 07

9 Nov
10710582206_da36a0a2b0_z

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ทีมวิจัยของเราตัดสินใจลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหมอยาพื้นบ้าน ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จากการให้ข้อมูลของ สาคร ผมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เจตนาของทีมงานวิจัยตั้งใจลงไปเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับหมอยาก่อน ซึ่งตั้งใจว่าจะยังไม่มีการสอบถามและเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเกรงว่า หมอยาจะตื่นตกใจในการการดำเนินงานวิจัย จนไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากมากนัก โดยหมอยาท่านนี้ คือ พ่อด้วง ซึ่งการลงพื้นที่คราวนี้เราไม่สามารถติดต่อพ่อด้วงก่อนลงพื้นที่ได้ จึงตัดสินใจลงพื้นที่ไปตามหาตัวพ่อด้วงโดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งรอบนี้ ถือว่าเป็นการไปแบบวัดดวงกันเลย โดยไม่ทราบเลยว่าพ่อด้วงหน้าตาเป็นอย่างไร บ้างอยู่ไหน และไปรอบนี้แล้วจะเจอกันหรือไม่ โดยผลปรากฏว่าการลงพื้นที่รอบนี้เราตามหาบ้านพ่อด้วงเจอจากการบอกเล่า และให้ข้อมูลของ สาคร ผมพันธ์ แต่เราก็ต้องไปรอพ่อด้วง อยู่หน้าบ้านถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งเราไปถึงบ้านพ่อด้วงประมาณบ่าย 2 … Read More »