การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

16 Jan
11962006016_4cb6d844b9_z

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. วันนี้หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการให้มีการเซ็นต์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับคณะบดีทุกคณะวิชา และผู้อำนวยการสำนักงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป www.qa.sskru.ac.th ภาระกิจที่เหลือที่ตกยังไปทุกคณะวิชาคือ การเซ็นต์คำรับรองการปฏิบัติระหว่างกับคณะบดี และสาขาวิชาทุกสาขาวิทชาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลต่อไป เมื่อดำเนินการแล้วให้ประชาสัมพันธ์คำรับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าวในหน้าเว็บไซต์ของคณะวิชาตนเอง โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพจะดำเนินการรวบรวมและรายงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ส่วนรายละเอียดของการดำเนินงานเกี่ยวกับ ก.พ.ร ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพจะทำการประชาสัมพันธ์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังทุกคณะวิชา และทุกสำนักงานต่อไป

หาจุดลงตัวระหว่างนักออกแบบและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

7 Jan
11708821654_29fe924a11_z

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ม.ค. 2557 หลังจากหยุดพักผ่อนในช่วยปีใหม่มาหลายวัน คงได้เวลาซะท่ีที่จะเร่ิมต้นทำงานในส่วนของวิจัยที่ได้วางแผนเอาไว้ สำหรับงานวิจัยนี้ ส่ิงแรกที่จะต้องเริ่มต้นกันให้ได้ ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเทคนิค หรือทฤษฏีใดๆ ทาง Computer Science แต่เป็นเรื่องของการหาจุดลงตัวที่จะทำงานด้วยกัน และทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่างหาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้คงหนีไม่พ้นการหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบมานั่งปรึกษาหารือกัน สุดท้ายก็ได้คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และน่าจะมีศักยภาพมากที่สุดมาให้คำแนะนำ คือ พี่ข้อง เจ้าของร้าน “ระหว่าง () ทาง” ซึ่งเปิดขายผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออกแบบเป็นหลักมาให้คำแนะนำ

ชายผ้าสีดาจากแซไปร อ.ภูสิงห์

2 Jan
11710011624_360f9cb69a_z

วันที่ 1 ม.ค. 2557 วันขึ้นปีใหม่ เลยถือโอกาสไปเดินทางไปนมัสการหลวงปู่สรวง ที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นสิริมงคงแก่ตัวเองและครอบครัว แต่ก็ถือโอกาสแวะไปที่บ้านแซไปร เข้าไปตามหมู่บ้านเพื่อหากล้วยไม้ป่า ที่ชาวบ้านเก็บเอามาเลี้ยงไว้ตามบ้านด้วย รอบนี้เลยได้เฟรินชายผ้าสีดาช่อใหญ่มากๆ กับมาด้วย 2 ช่อด้วยราคาที่คุ้มค่ามากๆ กับการเดินทางไกล http://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157639313282993/