สัมภาษณ์ข้อมูลการทอผ้า บ้านดอนหลี่ 22 ก.พ. 57

25 Feb
12767280444_39d85363c8_z

ปัญหาที่เจอสำหรับการวิจัยการพัฒนาระบบสนเทศลายผ้าทอฯ ในตอนนี้คือ นักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับผ้าทอน้อยมาก แม้ว่าปัจจุบันทุกสิ่ง ทุกอย่างจะสามารถศึกษาหาความรู้จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ตได้หมดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามแค่การอ่านหรือการเรียนรู้จาก Explicit Knowledge อย่างเดียวคงไม่ช่วยให้เรากระจ่างแจ้งแต่อย่างใด ดังนั้นทางที่ง่ายที่สุด คือการลงไปสัมผัสกับของจริง ความรู้จริง กระบวนการจริงๆ ให้เห็นกับตา และเรียนรู้จากการบอกกล่าวจากผู้ที่มี Tacit Knowledge เองเลยคงดีที่สุด การลงพื้นที่ครั้งนี้เราเลือกพื้นที่ศึกษา ที่ บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะเรื่องความสะดวกในการลงพื่นที่เนื่องจากความคุ้นเคย และมีผู้ที่พร้อมจะให้ข้อมูลกับเราอยู่แล้ว นับว่าเป็นโชคดีที่ในขณะลงพื้นที่ ผู้ทอกำลังทอผ้าไหมตีนเหยียบ ลายลูกแก้วอยู่พอดี เลยได้เรียนรู้เคล็ดลับการขึ้นลายลูกแล้ว และได้เห็นการทอกับตาพอดีเช่นกัน รูปภาพทั้งหมดใน Flickr : http://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157641501460443/

ดึงลายผ้าทอมือออกจากพื้นหลัง

13 Feb
12500444585_f8a2b7aaf9_z

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะต้องทำเกี่ยวกับการถอดลายผ้าเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการดึงลายผ้าออกจากพื้นหลัง เพื่อให้เห็นถึงลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าที่ชัดเจนขึ้น ข้อดีของภาพถ่ายผืนผ้าทอทั่วๆ ไปก็คือการที่มีสีพื้นหลังเป็นสีเรียบสีเดียว ไม่มีลายละเอียดมากนัก จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทำการแยกลวดลายที่อยู่บนฝืนผ้าออกจากพื้นหลัง ซึ่งกระบวนการที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการพื้นฐาน คือ แปลงภาพต้นฉบับให้เป็น Gray Scale ปรับลด Noise ด้วย Gaussian Filter โดยใช้ Kernel Size ไม่มากนักเพียงแค่ 3 ก็เพียงพอ แปลงภาพให้เป็น Binary Image อีกรอบสำหรับทำเป็น Mask ใช้ Bitwise And Operator ระหว่าง Original Image กับ Mask import cv2 import … Read More »

CSS สำหรับ View Slide Show เพื่อ Responesive Design

9 Feb
Screen Shot 2558-02-05 at 9.02.35 AM

เพิ่งจะพบว่าจริงๆ แล้ว View Slide Show ไม่ได้รองรับการทำงานแบบ Responsive Design เลยเกิดปัญหาเนื่องจากตอนนี้หันมาใช้ Bootstrap เพื่อปรับ Theme ทั้งหมดให้ลองรับกับการแสดงผลใน Mobile ต่างๆ แต่ว่า Module ที่ใช้ประจำจนเป็นอาวุธคู่กายอย่าง View Slide Show ไม่ยอมรองรับการทำงานแบบ Responsive ด้วย แต่ปัญหานี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด โดยคำตอบนี้ถูกเฉลยเอาไว้ใน Drupal.org เรียบร้อยแล้ว /* View Slide For Responesive design*/ .views_slideshow_cycle_main {     width: 100%; … Read More »

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2557

1 Feb
12223748445_8cc58eb531_z

วันที่ 27 – 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 โดยมีทีมวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ดังนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พิพัฒน์วิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ นายกัมปนาท อาชา นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา โดยมีหลักการและเหตุ ตลอดทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังต่อไปนี้ หลักการและเหตุผล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ที่สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบ มีความสมดุลของมุมมอง การบริหารจัดการทุกด้าน และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ … Read More »