โครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

28 Mar
13444061133_daee61edce_z

ข้อความจากเพจบุ๊คของท่าน ผอ.วัชรินทร์ กอกหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียน นักเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิศาล สุขี และคณะ จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 35 คน สร้างความเชื่อมั่นทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสำเร็จสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางท่านผู้อำนวยการ ท่านมีดำริไว้แต่แรกเริ่ม ซึ่งท่านเคยได้มาปรึกษาว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว และค่อนข้างยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังในกรณีที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องการกลับมาคัดสำเนาใบรับรองวุฒิจากทางโรงเรียน ในบางครั้งอาจเสียเวลาเป็นวันในการดำเนินงาน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับเฉพาะโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ หากแต่เกิดขึ้นทุกโรงเรียน !! ท่าน ผอ. มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ความคิดนี้เองเลยเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ควรจะออกมาคือ โปรแกรมระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ … Read More »

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ แล้วได้อะไร ?

19 Mar
13466509953_f3ab4511fa_z

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2556 เดินมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลังวันเวลาเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีแล้ว เนื่องจากอีกเพียงแค่ 2 เดือนหลังจากนี้ก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นหน้าที่อันแสนหนักของบุคลากรผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้คุณภาพจะต้องดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้รายตัวบ่งชี้ พร้อมกับจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จทันเวลาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป เมื่อการดำเนินการเริ่มหนักและผู้ปฏิบัติการเริ่มเหนื่อยล้ากับการจัดการเอกสารและรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์ คำถามที่มักลอยขึ้นมาอยู่ในใจเสมอๆ คือ เมื่อดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพแล้วเราได้อะไร ?  คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยในผู้ปฏิบัติงาน และเป็นคำถามที่ในบางครั้งผู้ตอบเองก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดมาตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ต้องคาดคะเนต่ออีกเช่นกันว่าต้องใช้เวลาสั่งสมเพื่อให้พบคำตอบใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะเจอคำตอบที่ดีและเหมาะสม

18 มี.ค. 57 รำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ ปรางค์กู่

18 Mar
13244689733_5c43bfc7dc_z

เราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสั่งเกตุการณ์ การดำเนินพิธีการรำผีฟ้า อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานที่ในการจัดงาน เป็นลานโล่งข้างบ้านพ่อ ที่บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางกู่นี่เอง นางรำผีฟ้าเอง ก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นส่วนมาก็มาจากบ้านดอนหลี่นี่เอง ทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูล และเข้าไปสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิดได้ตลอดเวลา สาเหตุของการจัดพิธีการรำผีฟ้าในครั้งนี้ เนื่องจาก ยายในหมู่บ้าน เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งเดินทางไปตรวจร่างกายกับแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นมะเร็งลำไส้ ต้องทำการผ่าตัดลำไส้อย่างเร่งด่วน ส่วนตัวยายเองหลังจากผ่าตัดแล้วก็นอนเจ็บอยู่หลายเดือน ญาติพากันเป็นห่วงเลยพากันไปบนบานผีฟ้าให้ช่วยปกปักรักษา และดลบันดาลให้ยายอาการดีขึ้น ซึ่งตัวยายเอง ยายก็ถือและบูชาผีฟ้าอยู่แล้วเช่นกัน จึงไม่ใช้เรื่องแปลงที่ทางญาติจะหันไปพึ่งพาผีฟ้า สาเหตุนี้เองที่เป็นที่มาของการจัดพิธีกรรมการรำผีฟ้าในครั้งนี้ สำหรับทีมวิจัยได้รับทราบข่าวจากผู้ใช้ข้อมูลในพื้นที่ จึงได้วางแผนในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยจะยังไม่มีการลงลึกในรายละเอียดเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อการจัดพีธีของชาวบ้าน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสังเกตุการณ์เป็นหลัก คือ การเข้าไปบันทึกลายละเอียดสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การเข้าไปสังเกตุจดบันทึกว่ามีใครบ้างที่เข้ามาร่วมเป็นร่างทรงผีฟ้าในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มาจากบ้านดอนหลี่กี่คน และมาจากบ้านอื่นกี่คน ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอการประกอบพิธีกรรมในครั้งที่ให้ได้รายละเอียดทั้งหมด   แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องยากนำหลับการสังเกตุการณ์ในครั้งนี้เพราะการประกอบพิธีกรรม ใช้เวลายาวนาน … Read More »

แสดง Geoloaction ผ่าน Views

14 Mar
Screen Shot 2558-02-05 at 9.05.24 AM

วันนี้ลองผิด ลองถูกอยู่หลายยกสำหรับการ set up views ให้แสดงแผนที่จาก Google Maps พร้อมด้วยพิกัดที่กำหนดเอาไว้ สุดท้ายมาลงตัวอยู่ที่การใช้ Geolocation Field สำหรับการเก็บค่าพิกัด ละติจูด/ลองติจูด สำหรับ Content type และดึงข้อมูลมาแสดงใน Views โดยใช้ Google Maps ผ่าน ip_geoloc (IP Geolocation Views and Maps) นับว่าลงตัวที่สุดแล้ว สำหรับ Video Tutorial นี้น่าจะเป็น tutorial ที่ดีที่สุดเท่าที่เจอในตอนนี้ นั่งทำตามนี้ก็ได้เลย

ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2558

12 Mar
13087153225_639789fa54_z

แอบลุ้นลึกๆ อยู่หลายเดือนกับการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในที่สุดก็ประกาศผลการพิจารณามาออกมาแล้วครับ Blog การส่งหัวข้อวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน ในหมวดเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไฮเลิง หมู่ 3

11 Mar
13058996173_62b50c4690_z

วันนี้ตัดสินใจลงพื้นที่ในลักษณะการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้ง เนื่องจากยังมีความรู้บางอย่างที่เราเองยังไม่เข้าใจกระจ่างนัก เลยต้องลงพื้นที่ไปหาผู้มีความรู้ด้านการทอผ้าอย่างจำเพาะเจาะจง เพื่อขอความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกรอบก่อน เพื่อกลับมาตัดสินใจในการพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล และทบทวนการออกแบบระบบสารสนเทศกันอีกรอบ เราตัดสินในเลือกพื้นที่บ้านไฮเลิง ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ บ้านแม่กำนัน เนื่องจากเป็นแม่ของพี่หน่อม คนในราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งทำให้ง่ายในการติดต่อสื่อสาร และที่สำคัญแม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ ลวดลายสร้างสรรรค์ ฝีมือขั้นเซียนระดับประเทศ การลงพื้นที่คร้ังนี้ได้ข้อมูลหลายๆ อย่าง อาทิ การทอผ้ายก แตกต่างกับการทอผ้าเหยียบอย่างไร คุณภาพของไหม มีผลต่อการทอและความงามของผ้าทออย่างไร โดยไหมที่แม่ใช้ทอในวันนี้เป็นไหมเลี้ยง ที่กลุ่มแม่บ้านให้มาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นไหมเส้นใหญ่ ยากต่อการทอ และผลที่ได้ไม่ค่อยงดงามเท่ากับไหมซื้อ ที่มีคุณภาพดี และเส้นระเอียดกว่ามาก ได้เข้าในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปูลกหม่อน เลี้ยงไหมมากขึ้น ลักษณะการจับกลุ่มรวมตัว การทอและการรับซื้อ แต่ที่น่าตกใจอย่างหนึ่งคือ แม่บอกว่า ช่วงนี้หน้าหมดช่วงการทำนา ชาวบ้านหันมาปลูกพริก … Read More »

สรุปผลโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

7 Mar
12230207356_908c10721e_z

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ ห้องถนอม อินทรกำเนิด ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยได้เรียนเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ อันประกอบไปด้วย 1) … Read More »