ขอความร่วมมือจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

10 Apr
13754604184_6f4f1fae88_z

เมื่อเช้าเข้าไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ อยู่ที่ห้วยคร้า ท่านผู้อำนวยการศูนย์ ให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตัวเองครับ เลยมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่พอสมควร พร้อมด้วยนักวิชาการของศูนย์ ซึ่งเป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอกเลยทีเดียวครับ ผมได้มีโอกาสชี้แจงประเด็นการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่และการเข้าไปขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานอะไร ซึ่งท่าน ผอ.เข้าใจในประเด็นวิจัยและยินดีให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง ตลอดทั้งยังพร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยนี้ และงานวิจัยอื่นๆ ที่อยู่ในประเด็นเรื่องหม่อนไหม ต่อไปด้วยครับ สิ่งที่น่ายินดีมากๆ เมื่อเช้า เราได้ทั้งหน่วยงานสนับสนุน และมองเห็นประเด็นที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยอย่างหลากหลาย ซึ่งหากพัฒนางานวิจัยได้จริง ก็มีหน่วยงานที่พร้อมจะนำผลสำเร็จจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการพัฒนาความรู้ในพื้นที่ได้จริงต่อไปครับ