28 เม.ย. 57 เรือมมะม็วด หรือ รำแม่มด บ้านใจดี อ.ขุขันธุ์

12 May
14062220421_c04facf3e4_z

  เราได้รับการประสานงานจากคนในพื้นที่ว่าวันที่ 28 เม.ย. จะมีการจัดพีธีการรำแม่มดในพื้นที่ บ้านใจดี อำเภอขุขันธ์ุ คณะผู้วิจัยในโครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เลยทำการลงพื้นที่เพื่อสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด รำแม่มด หรือเรือมมะม็วด ของชาติพันธุ์เขมร เป็นการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในการรักษา หรือขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งกระบวนการจะคล้ายกับผีฟ้า ของทางชาติพันธุ์ลาว เริ่มต้นจากการที่ผู้ป่วย หรือผู้ที่เกิดอาการเจ็บไข้ ไปดูหรือวิเคราะห์หาที่มาของอาการเจ็บไข้ กับหมอมอ, แม่ครู หรือที่เรียกกันว่า ดูมอ ซึ่งถ้าหากทางหมอมอบอกว่าที่มาของการเจ็บไข้นั้นเกิดจากสาเหตุที่เหนือธรรมชาติ ก็ให้ทำการบนบานสานกล่าวเพื่อขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ เมื่อผู้ที่เจ็บไข้ มีอาการดีขึ้นแล้ว จึงเริ่มจัดพิธีกรรมเรือมมะม็วด เพื่อเป็นการแก้การบนบาน วันที่คณะวิจัยลงไปสังเกตุการณ์ที่บ้านใจดี ผู้ป่วยที่เป็นผู้จัดพิธีนั้นเกิดอาการเจ็บหลังอย่างรุนแรง ไปหาหมอแผนปัจจุบันมาหลายต่อหลายที่ ปรากฏว่าไม่สามารถรักษาให้หาย หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ ผู้ป่วยจึงตัดสินในไปดูมอ และเกิดการบนบานเกิดขึ้น จากการสังเกตุการณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านในดีซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีความเชื่ออย่างเหนียวเน่นอยากมากเกี่ยวกับการรักษาเยียวยาโรคภัยด้วยการประกอบพิธีกรรมเรือมมะม็วด … Read More »

วิดีโอลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

7 May
Screen Shot 2558-02-05 at 9.07.14 AM

ลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ from Phisan Shukkhi on Vimeo. หลังจากลงพื้นี่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเก็บขอมูล ถ่ายทำวิดีโอ การประกอบพิธี ตลอดทั้งการสัมภาษณ์แม่ครู ทีมงานรืบนำเอาวิดีโอทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อทำการตัดต่อ เรียบเรียง ให้เป็นเรื่องราวในประเด็นของการวิจัยให้ครบถ้วน โดยการตัดต่อ เราใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุด คือ โปรแกรม iMovie ทำการตัดต่อออกมา ผลที่ได้น่าพอใจมาก และเลือกที่จะ Upload เข้าไปไว้ใน Vimeo เพื่อให้สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตในความระเอียดแบบ HD ได้