ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

31 Dec
16155596632_bb9422fe18_z

หากพิจารณาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 นั้น จะพบว่านอกจากการปรับเปลี่ยนระดับของการประเมินโดยให้มีการจัดการประเมินคุณภาพจาก ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานที่มีความชัดเจนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตุเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือ บทบาทหน้าของมหาวิทยาลัยที่มีต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากเดิมที่จะต้องรับบทบาทในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันกับคณะ สำนัก และนำผลของการปฏิบัติมาเขียนลงในรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เนื่องจากมีการทับซ้อนของภาระงานระหว่างหน่วยงานระดับคณะและสถาบัน แต่จากการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พบว่า บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับสถาบันจะมีความชัดเจน และลดการทับซ้อนของภาระหน้าที่กับหน่วยงานระดับคณะมากขึ้น โดยบทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน จะเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ดูแล ให้หน่วยงานในระดับคณะ สำนัก ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นในบางตัวบ่งชี้ที่เกิดจากพันธกิจหลักที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานกลางคอยรับผิดชอบ เช่น ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการกำกับให้แต่ละคณะ สำนัก มีแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน … Read More »

ออกบู๊ตงานกาชาด ประจำปี 2557

28 Dec
16127354945_a899de8347_z

ใกล้สิ้นปีแล้ว ช่วงนี้จะมีงานกาชาดควบกับการจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทย ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดศรีะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเราก็มีการจัดบู๊ตเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมภายในบู๊ตทุกๆ ปี วันนี้เป็นเวรของหน่วยงานเทียบเท่ากอง คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน เราเลยจัดการแสดงดนตรีของเด็กๆ มากมาย อาทิ วงลูกหมู และวงอื่นๆ ก็สามารถเรียกความสนใจ สร้างรอยยิ้ม และสร้างความสุข ให้กับคนที่สัญจรผ่านไปได้ได้มากเลย Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649559998229/

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 14 สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่

27 Dec
15934109127_db511fb23c_z

บ้านน้อยนาเจริญ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าทอมือยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เราเข้าไปในพื้นที่แล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่พบประธานกลุ่มทอผ้า เพราะว่าต้องนำผ้าทั้งหมดในหมู่บ้าน ไปจัดแสดงและวางขายที่ อิมเพค เมืองทองธานี ทำให้ตอนนั้นไม่มีผ้าที่ทอเสร็จแล้วเลยซักผืน จากทั้งหมู่บ้าน !! รอบนี้เราเลยเข้าไปใหม่ คุณแม่ สุขุมา จำปาพันธ์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยนาเจริญ เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพได้เพียงหนึ่งวัน ประกฏว่าผ้าจากทั้งหมู่บ้านขายหมดเกลี้ยงเหลือกลับมาเพียง 5 ผือเท่านั้นเอง เป็นส่ิงที่รับประกันได้ว่า ความต้องการผ้าไหมทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ ยังมีสูงอยู่มาก และชื่อเสียงบ้านน้อยนาเจริญ ยังมีชื่อเสียงจริงๆ ผ้ายกดอกลายพิกุลคลอบดอกแก้ว ย้อมสีธรรมชาติ เป็นการย้อมไหมจากสีธรรมชาติที่สดมากๆ

บรรยายกาศการเก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ ที่บ้านโป๊ะ อ.บึงบูรพ์

23 Dec
16088146755_faac55a234_z

วันที่ 21 ธ.ค. 57 ช่วงเช้าเราเข้าพื้นที่บ้านแต้ อ.อุมทุมพรพิสัย แล้วตอนบ่ายทีมงานเราเลยตัดสินใจขับรถต่อเข้าไปที่ อำเภอบึงบูรพ์ ด้วยความไม่แน่ใจนัก เพราะทีมงานของเราไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกลุ่มผ้าทอมือของบึงบูรพ์เลย เนื่องจากข้อมูลรายชื่อ OTOP ที่ได้มาจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีรายชื่อกลุ่มผู้ทอผ้าจากบึงบูรพ์อยู่เลย สอบถามจนทราบเหตุผลว่า เพราะกลุ่มทอผ้าไหมที่บึงบูรพ์นั้น จะทอผ้าจะส่งขายเลย และมีผู้รับซื้อมารับซื้อถึงที่ไม่ขาด กลุ่มผู้ทอผ้าจึงไม่ได้สนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตนมาเข้าระบบการจัดดาวจากสำนักงานพัฒนาชุมชนเท่าไหร่ จึงไม่มีข้อมูล OTOP ปรากฏอยู่ในลิสรายชื่อ จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น กลุ่มผู้ทอเล่าว่าปัจจุบันการทอผ้าไหมที่บึงบูรพ์เงียบเหงาไปมาก จากที่เคยมีผู้ทอจำนวนมาก และเป็นผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ และภาคอีสาน แต่ปัจจุบันผู้ทอรายเดิมๆ ได้เลิกการทอไป และไม่มีกลุ่มใหม่ หรือผู้ทอรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ ยังคงเหลือผู้ทอผ้าไหมในปัจจุบันอยู่ไม่กี่ราย ผ้ามัดหมี่ลายนกยูง เราได้รับความเมตาคลี่ผ้าจากกี่ เพื่อให้ภ่ายภาพกันเลยเพราะผ้าผืนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทอ

set up OpenCV Package to Python

22 Dec
Screen Shot 2558-02-05 at 8.32.46 AM

บันทึกเอาไว้กันลืม เพราะทำมาหลายรอบก็ลืมทุกรอบ บนระบบปฏิบัติการ OSX เราติดตั้ง OpenCV ผ่าน Homebrew โดย $ brew install opencv เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะได้ไลบรารีสำหรับ Python คอมไฟล์แล้วเก็บอยู่ใน /usr/local/lib/python2.7/site-packages คือ $ cd /usr/local/lib/python2.7/site-packages $ cv.py $ cv2.so เราสามารถคอนฟิกให้ Python Interpreter สามารถรู้จักกับ External Package ได้หลายวิธี เช่น การเซต PYTHONPATH ใน .bash_profile export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python2.7/site-packages:$PYTHONPATH วิธีนี้เป็นวิธีปกติทั่วไป … Read More »

21 ธ.ค. 57 : เก็บข้อมูลลายผ้าทอมือกับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแต้

22 Dec
16069973951_fedc94315c_z

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เราเข้าไปที่บ้านแต้ อุทมพร เพื่อเก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ โดยครั้งนี้เราตรงไปที่บ้านประธานกลุ่มโดยตรง คือ คุณแม่ดอกซ้อน โดยคุณแม่ดอกซ้อน มีผ้าจากสมาชิกในกลุ่มเก็บเอาไว้ค่อนข้างมาก เพื่อรอการจำหน่ายออกไป ผ้าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นมัดหมี่ ย้อมสีเคมี โดยทั้งหมดเป็นหมี่โอบทั้งสิ้น ซึ่งจะมีลักษณะที่สวยงามกว่าหมี่แต้ม และมีกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากกว่า ความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจะมีลักษณะทำงานเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมากขึ้น กลุ่มผู้ทอผ้าจะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นระบบ ซึ่งจะมีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเฉพาะ มีผู้สาวไหม ย้อม มัดหมี่โดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มแม่บ้านที่บ้านแต้ ก็จะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยผู้มัด กับผู้ทอ จะไม่ใช่คนคนเดียวกัน ดังนั้นปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือ การสอบถามความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับลายผ้าทอโดยการถามไถ่กับผู้ทอ จะไม่ค่อยได้ลายละเอียดอะไรมากนัก เพราะทำหน้าที่ทออย่างเดียว ซึ่งระบบการทำงานแบบนี้ พบได้ในกลุ่มแม่บ้านทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษเท่าที่ผู้วิจัยลงไปสัมผัสและเก็บข้อมูลในพื้นที่ การทำงานในทุกขึ้นตอนของการทอผ้า จะถูกกระจายหน้าที่ออกไปให้มีการทำงานหน้าที่กันโดยเฉพาะไม่ทับซ้อนกันตามความเชี่ยวชาญ … Read More »

opencv-python : สร้าง 2D Filter สำหรับปรับความคมชัดรูปภาพ

22 Dec
16076164422_fb45106544_z

งานวิจัยระบบสารสนเทศลายผ้าทอมือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการใช้การประมวลผลรูปภาพในหลายๆ ด้าน กระบวนการแรกคือการนำรูปภาพมาปรับความคมชัด เพื่อประโยชน์หลายๆ ทาง เช่น การหาขอบรูปภาพ การตัดภาพพื้นหลังออกไปเพื่อดึงลายรูปภาพออกมา สำหรับ opencv การทำ 2D Filter ดูจะเป็นเรื่องพื้นฐานและง่ายมากเนื่องจากมีการจัดเตรียมเครื่องมือ และ API ให้เรียบร้อยแล้ว แค่เรากำหนด Filter ในลักษณะของ Array 2 มิติ ตามที่เราต้องการเท่านั้นเอง import cv2 import numpy as np class Sharpen():     def __init__(self, path):   … Read More »