งานประกันคุณภาพกับการขับเคลื่อนพันกิจด้านการจัดการความรู้

31 Mar
16984412602_d5a0ec82de_o

หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามให้ทุกคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง ปีนี้เราเริ่มเปลี่ยนระบบคิด และวิธีการทำงานด้านการประกันคุณภาพ ไปอย่างมาก หลายๆ กระบวนการเริ่มปรากฏเป็นรูปธรมขึ้นชัดเจน สำหรับพันธกิจด้านการจัดการความรู้…เราเริ่มขยับกระบวนการอย่างเป็นระบบ และมีแผนการทำงานที่ต่อเนื่อง คาดหวังว่าตัวแทนจากทุกๆ คณะ และสำนักเที่เข้าร่วมการประชุมในการวางแผน … Read More »

วันศุกร์ที่แสนสุข

29 Mar
16756981830_b2eba4859b_b

ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา เราต่างอยู่ในสถานะของการทำงานอย่างเร่งรีบ การงานบีบอัดเข้ามาเรื่อยๆ พยายามจัดการเคลียร์งานออกไปเท่าไหร่ก็ยังหมดซักที เริ่มตั้งแต่การเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก ภาระการสะสางการออกเกรดที่ยังค้างอยู่ การจัดทำ มคอ. การเตรียมตัวเป็นวิทยกรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่หน่วยงานภายใน จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในแต่ละพันธกิจ การจัดการเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) การเตรียมการสอนรายสัปดาห์ การรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ฯลฯ อีกมากมาย ดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตจะยุ่งวุ่นวายมากมายไปหมด…แต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด และพยายามรักษาสมดุลของชีวิตในทุกๆ เรื่องให้ยังคงสมดุลอยู่อย่างไม่บกพร่อง เพราะอย่างไรหลายๆ เรื่องก็เริ่มจะแสดงผลสำเร็จปรากฏชัด ให้เห็น ให้ชื่นใจ อย่างชัดเจน ก็นับว่าคุ้มค่ากับการทำงานหนัก และที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ คือ การที่ อาจารย์สิริกัลยา สุขขี สามารถผ่านพ้นการสอบ QE ของการเรียนในระดับปริญญาเอกมาได้อย่างเรียบร้อย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ และช่วยคลายความกดดันไปได้มากเลยทีเดียว สำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามการภาระงานที่มากมาย กลับไร้ซึ่งความกดดัน และความกังวลใดๆ … Read More »

ร่วมพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2558

29 Mar
10997606_811555925589784_3717421825733590322_o

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถือว่าเป็นโชคดีของตัวเองอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นการเชิญพระเกจิอาจารย์ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมให้ศีลและให้พรแก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตลอดจนงานนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบันมาร่วมในพิธีนี้ด้วย สำหรับตนเองการเข้าร่วมในพิธีนี้เป็นการเข้าร่วมครั้งแรก และได้มีโอกาสเข้าพิธีครอบครูเป็นครั้งแรกเช่นกัน คาดหวัดในใจว่า ขอให้สิ่งศักสิทธ์ทั้งหลาย ตลอดจนบุญบารมีของครู อาจารย์ และแม่จะช่วยคุ้มครองและช่วยให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดไป

ย่างเข้าเดือนเมษา ร้อนกายแต่ต้องไม่ร้อนใจ

25 Mar
16921851742_3644f529d7_z

ช่วงนี้อากาศเริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากอากาศที่สูงเพิ่มขึ้นทุกวันๆ ยังมีงานที่เริ่มจะบีบอัดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ อีกเช่นกันตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่วางไว้ แม้ว่าจะรีบสะสางให้สำเร็จแล้วสิ้นไปเป็นงานๆ ก็ปริมาณงานก็ยังไม่ค่อยจะลดน้อยลงซักเท่าไหร่ แต่ท่ามกลางความร้อน และอุณหภูมิที่กำลังระอุอยู่นี้ ก็ยังมีเสน่ห์ให้ชวนค้นหาอยู่มากมาย อย่างน้อยๆ อากาศร้อนก็ช่วยสร้างสีสันและความงามให้กับมวลดอกไม้เมืองร้อนให้ได้แข่งกันเบ่งบาน ชูช่อ ออกดอก สร้างความชื่นใจให้กับคนที่สนใจหันไปมอง ตอนนี้ที่บ้าน มีไม้ดอกนานาพันธุ์ ที่เคยปลูกเอาไว้อย่างตั้งใจ ว่ามันจะออกดอกให้ได้ชื่นชม ตอนนี้เริ่มเป็นไปตามที่คาดหวังแล้ว ตอนเย็นๆ การได้เดินลดน้ำต้นไม้รอบๆ บ้านพร้อมชมความสวยงามขอดอกไม้หลายๆ พันธุ์ที่ปลูกเอาไว้กับมือของตัวเอง ก็ช่วยสร้างความสุขให้เราไม่น้อยเลยทีเดียว ลีลาวดีสีเหลืองต้นนี้ รออีกสัก 2 ปี ให้ต้นใหญ่กว่านี้ ดอกน่าจะบานเต็มต้น ลีลาวดีสีเหลืองต้นนี้อยู่หน้าบ้าน ต้นยังเล็กอยู่เช่นกัน นี่เป็นช่อดอกชุดแรกที่เพิ่งจะออกมาให้ได้ชมกัน ดอกพุทธน้ำบุตร ออกดอกทั้งปี กลิ่มหอมชื่อใจมากๆ ลีลาวดีขาวพวง ต้นนี้อยู่กลางสนามหญ้าหน้าบ้าน เป็นต้นใหญ่ที่ย้ายต้นมาปลูกใหม่ อยู่กับเรามา … Read More »

รางวัลของการทำงานที่แท้จริง

13 Mar
2015-03-13 12.15.19

ทุกๆ คนล้วนแล้วมีเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป และมีความคาดหวังต่อสิ่งตอบแทนที่จะได้รับกลับมาแตกต่างกันไปเช่นกัน การทำงานบางครั้งอาจคาดหวังถึง เงิน ทอง ส่ิงที่มีค่าทางกายภาพที่เราสามารถสัมผัสและจับต้อง และชื่นชมยินดีกับมันได้ แต่สำหรับเรา เงินทองดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเป็นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยรอง ที่ช่วยขับเคลื่อนให้สามารถทำงานได้เท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานของเราคือ หัวใจ เราใช้หัวใจในการขับเคลื่อนทุกๆ อย่าง ฟันฝ่าทุกๆ อุปสรรค์ ด้วยหัวใจ และความมุ่งมั่น ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้ สำหรับวันนี้เราก้าวไปข้างหน้า ด้วยก้าวเล็กๆ ที่เราคิดว่าเป็นก้าวที่มั่นคง และสำหรับความสำเร็จเล็กๆ ที่เราสร้างขึ้นได้ในวันนี้…มีผลตอบแทนที่มหาศาล ที่ไม่ใช่เงินทอง หรือสิ่งของแต่ประการใด… แต่มันเป็น ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ที่คนรอบข้างมีต่อเรา…มันยิ่งใหญ่มากเราสำหรับเรา

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนข้อเสนองานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

10 Mar
ประกาศ วช.59

เราทำได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ยอมรับว่ารอบนี้ดีในมากๆ ที่คณะกรรมการการวิจัยแหน่งชาติ (วช.) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยกับแผนงานวิจัยที่เราเสนอไป เพราะรอบนี้เราพัฒนาโจทย์การวิจัยที่ท้าทายขึ้น และวางแผนถึงแนวทางการที่จะนำผลการวิจัยไปตีพิมพ์ทางวิชาการที่ชัดเจน ตลอดจนทำให้เราพิสูจน์อะไรได้หลายๆ ต่อหลายอย่างมากมาย ดีใจมากๆ ครับ

ความงดงามในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ

9 Mar
16763849995_b4ce9ada7e_k

ช่วงนี้แม้ว่าอากาศจะร้อนจัด และยังไม่ร้อนจนถึงขั้นร้อนที่สุด คาดว่าในเดือนเมษานี้จะร้อนมากกว่านี้อีกมากนัก ส่ิงดีๆ อย่างหนึ่งท่ามกลางอากาศร้อนๆ แบบนี้คือ ดอกไม้นานาพันธุ์เริ่มออกดอกแข่งขันมากมาย เป็นสิ่งเดียวเลยที่ช่วยให้ใจเย็นลงท่ามกลางความระอุของภูมิอากาศแบบนี้ คงต้องพกพากล้องติดรถไว้ ถ้าหากเจอต้นไม้ออกดอกสวยๆ จะได้ถ่ายเก็บเอาไว้