ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เมืองพิษณุโลก

27 Jun
19015753470_d1878278c5_o

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นี้ เราเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสะบายมาก เพราะเมืองพิษณุโลกมีสนามบินภายในประเทศ โดยเราเดินทางจากท่าอากาศสยานดอนเมือง และไปลงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลกได้โดยตรงเลย จากนั้นเราใช้บริการรถเช่าขับขี่เอง ซึ่งมีบริการอยู่ในตัวท่าอากาศยานเลยนับว่าสะดวกสะบายอย่างย่ิง โดยกระบวนการเช่ารถขับเองก็ไม่ได้ยุ่งยากนัก วางหลักฐาน เซ็นต์เอกสาร ชำระเงิน ก็เอารถออกไปได้ทันที โดยอัตราราคาที่เราเช่าอยู่ที่ 1,200 บาทต่อวัน จากนั้นเรารับรถตรงไปโรงแรม จัดทำธุรส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่เรานึกถืงเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก คือ “ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา” ถือว่าเป็นจุดเด่นของเมืองพิษณุโลกเลยทีเดียว สำหรับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานั้น ในตัวเมืองพิษณุโลก จะมีอยู่หลายเจ้า ส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำน่าน ตอนที่เราไปนั้นถือว่าเป็นเวลาเย็นพอสมควร คือประมาณ 15.30 น. ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าต่างๆ ก็เริ่มทยอยปิดกันหมดแล้ว แต่โชคดีของเราที่ยังพอมือร้านเปิดอยู่บ้าง แต่ก็ทยอยปิดบางส่วนแล้วเหมือนกัน ร้านที่เราไปนั้ง ชื่อว่าร้าน … Read More »

ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ”

22 Jun
18326503264_592c096830_k

วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 58 นี้ เวลา 10.30 น. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ นักศึกษระดับปริญญาเอก มรภ.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Fucus Group) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนย์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ” ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมการรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

22 Jun
18700098906_01d845f77e_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ และคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม … Read More »

ร้านโกปี๊ สาขาศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช

22 Jun
17846067639_6c76517dd7_k

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็จะถึงเวลากำหนดการของการเดินทางกลับ เราจึงพยายามใช้เวลาที่มีอันน้อยนิดทำความรู้จักกับเมืองนครศรีธรรมราชให้มากที่สุด ด้วยการไปเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญๆ ของเมืองให้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวย สิ่งแรกที่เราคิดได้คือการไปไหว้วัดพระมหาธาตุ และศาลหลักเมือง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แล้วเวลาที่เหลือคงเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการหาที่รับประทานอาหารเย็นในร้านที่ขึ้นชื่อของเมือง โดยจากปากคำบอกเล่าของเจ้าภาพแล้ว มีคำแนะนำว่าให้ไปที่ร้าน “โกปี๊” ซึ่งเป็นร้านน้ำชาเจ้าดังขึ้นชื่อของเมือง ซึ่งวันรุ่น และคนมีอายุนิยมนัดพบปะสังสรรค์กัน ด้วยการนั่งจิบกาแฟ พร้อมกับรับประทานโรตี หรืออาจรับประทานข้าวเย็นด้วยเลยก็ได้ จากการดูแผนที่ เย็นนั้นเราเลือกไปร้านโกปี๊ สาขาศาลากลางจังหวัด ซึ่งถึงแม้ว่าจะติดกับสถานที่ราชการ แต่ก็เป็นร้านขนาดใหญ่มีที่จอดรถกว้างขวางพอสมควร บรรยากาศของร้านโดยรวมเหมาะสำหรับคนที่ชอบอารมณ์และบรรยากาศแบบย้อนยุก ย้อนสมัย เพราะร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุกดูสวยงามทีเดียว และสำหรับธรรมเนียมที่เราเริ่มจะคุ้นเคย คือ เมื่อนั่งลงจะมีพนักงานเสิร์ฟเข้ามาวางกาน้ำชาให้ทันที สำหรับเมนูที่เราเริ่มสั่งมารองชิมดูก่อนคือ เมนูข้างมันพะแนงเนื้อ เป็นข้าวจานเล็กๆ เพมาะสำหรับกินเรียกน้ำย่อน และสำหรับอีกเมนูนึงที่ลองสังมาชิม คือ ขั้วกลิ้งปลา … Read More »

ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

17 Jun
DSCF3098

วันที่ 21 พฤภาคม 2558 เราได้มีโอกาสนำงานวิจัยเล็กๆ ที่เรามีอยู่ในมือไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” โดยนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Present) จำนวนทั้ง 2 งานวิจัย โดยประกอบไปด้วยงานวิจัยเรื่อง สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” คือ อ.สิริกัลยา สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” อ.พิศาล สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ … Read More »

โรตีป้าหนอม เจ้าดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

1 Jun
DSCF3212

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ด้วยเหตุที่เราต้องไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ด้วยที่มีคิวสำหรับการนำเสนอ อยู่ในวันที่ 2 ของการประขุมทางวิชาการ ในวันแรกคือวันที่ 20 พ.ค. นี้อยู่อยู่ในช่วงสบายๆ ไม่ต้องคิดอะไรนอกจากไปเที่ยวรอบเมือง สำหรับการเสาะแสวงหาของกิน ของอร่อยของเมืองนครศรีธรรมราชจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด สำหรับวัฒธรรมของที่นี่ที่เห็นได้ชัดเจนว่าต่างจากภาคอีสานบ้านเราคือ วัฒนธรรมจิบน้ำชา และตั้งวงพูดคุยกัน และเครื่องเคียงที่มาพร้อมน้ำชาก็หนีไม่พ้นโรตี สำหรับที่นี้ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะพบกับร้านโรตีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งร้านโรตีก็จะเป็นที่พบปะสังสรรของครอบครัว เพื่อนฝูง วัยรุ่น ร่วมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ แต่จากการแนะนำของเจ้าถิ่น บอกว่าร้านโรตีเจ้าที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุด คือร้าน “ป้าหนอม” ซึ่งมีสาขาเปิดอยู่ทั่วเมือง ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเห็นเปิดร้านอยู่ข้างถนน ซึ่งเป็นร้านที่ไม่ได้หายากเย็นอะไรนัก บรรยากาศของร้านก็ง่ายๆ จัดที่นั่งเป็นซุ้มๆ ให้ลูกค้านักกิน นั่งคุยกันได้ตามอัตธยาศัย และเมื่อเรานั่งลงปั๊ป … Read More »