สร้าง Fixed Component บนหน้า Page ด้วย CSS

2 Aug
Screen Shot 2558-08-02 at 12.26.05 PM

ต้องการสร้างเมนูสำหรับการสลับภาษาไทยไปมาระหว่าง อังกฤษ-ไทย-ลาว-เขมร โดยใช้ความสามารถในการแปลงภาษาบนหน้าเว็บเพจของ Google Translate API แต่ส่ิงที่ยากที่สุดสำหรับการทำงานนี้คือการออกแบบ ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้งานรู้สึกง่ายในการเปลี่ยนภาษาสลับไปมา โจทย์ที่สำคัญที่สุดคือเมนูสำหรับการสลับเปลี่ยนภาษานั้นจะต้องเป็นจุดเด่นพอสมควร และง่ายค่อการคลิ๊กอีกด้วย เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่คิดถึงคือ ตัวเมนูสำหรับสลับภาษานั้นจะต้องเป็นรูปธงชาติ (Flag) ที่มีขนาดโดดเด่นเพื่อให้ง่ายต่อการคลิ๊กพอสมควร และตำแหน่งของเมนูนั้น ควรจะไปอยู่ในทุกๆ ที่ ที่โดดเด่นที่ผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นมันได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกเมนูส่วนนี้ให้เป็น Fixed Componet บนหน้าเว็บเพจ น่าจะดูดีที่สุด สำหรับการสร้าง Fixed Component นี้ ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคนิคของ CSS เข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้น โดย CSS ที่ใช้มีดังนี้ #glt-translate-trigger .gtranslate-label {     font-family: … Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนข้อเสนองานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

10 Mar
ประกาศ วช.59

เราทำได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ยอมรับว่ารอบนี้ดีในมากๆ ที่คณะกรรมการการวิจัยแหน่งชาติ (วช.) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยกับแผนงานวิจัยที่เราเสนอไป เพราะรอบนี้เราพัฒนาโจทย์การวิจัยที่ท้าทายขึ้น และวางแผนถึงแนวทางการที่จะนำผลการวิจัยไปตีพิมพ์ทางวิชาการที่ชัดเจน ตลอดจนทำให้เราพิสูจน์อะไรได้หลายๆ ต่อหลายอย่างมากมาย ดีใจมากๆ ครับ

ปิดงานทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557

3 Mar
16082581324_3d13ee482c_k

ราวๆ 15 เดือนผ่านมา เห็นจะได้ที่เราทุ่มเทให้กับมัน เราดำเนินการบนพื้นฐานของความหลากหลาย… หลากหลายบทบาท หลากหลายหน้าที่ หลากหลายปัญหา หลากหลายอุปสรรค หลากหลายมุมมอง หลายหลายข้อขัดแย้ง หลากหลายกำลังใจ หลากหลายความช่วยเหลือ และคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ก็หลากหลายอีกเช่นกัน บุคคลทุกคนที่ต้องรำลึกถึง และมีอุปการะคุณทั้งหมดถูกเขียนเอาไว้ในกิตติกรรมประกาศของงานทั้ง 2 เล่มนี้อย่างละเอียดแล้ว พวกท่านเหล่านั้นจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ตลอดจนทีมงานที่มีชื่อปรากฏนี้ และผู้ช่วยนักวิจัยที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ ทุกท่านคือคนสำคัญที่ทำให้งานของเราบรรลุไปได้ ที่เหลือจากนี้คงเป็นความรับผิดชอบที่จะนำความรู้เหล่านี้คืนสู่ลูกๆ หลานๆ ของท่านในจังหวัดศรีสะเกษต่อไปครับ

10 ธ.ค. 2557 สนทนากลุ่มย่อย ที่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่

18 Dec
15863221029_1843c38f33_z

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 ทีมวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีะเกษ ของเราลงพื้นที่เพื่อจัดสนทนากลุ่มเพื่อพูดคุยและสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกกับบุคลากรระดับผู้นำชุมชน เกี่ยวกับสถาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยพื้นที่ บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีะเกษ เป็นที่สุดท้ายที่ทีมวิจัยของเราลงปฏิบัติงาน ก่อนนำผลทั้งหมดมาประมวลผลและสรุปในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ บ้านดอนหลี่เป็นเชตพื้นที่ที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุลาว ซึ่งประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนั้นเป็นการตั้งถิ่นฐานโดยการโยกย้ายประชากรมาจากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาวโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นเขตพื้นที่ลาวแท้ๆ เลยทีเดียว การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับและการต้อนรับจากพ่อ แม่ พี่น้อง ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี เป็นการสนทนากลุ่มอย่างเข้มข้นเพราะทุกคนพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ทำให้ทีมงานสามารถเก็บประเด็นที่เราต้องการได้อย่างครบถ้วน Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649823506255/

16 ธ.ค. 57 เก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ เขต อ.ปรางค์กู่

17 Dec
15863221029_1843c38f33_z

ช่วงนี้เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคอีสานตอนล่าง ทำให้บุคลากรเกือบทั้งหมดเดินทางไปแข่งขั้น เชียร์กีฬา กันที่จังหวัดมหาสารคามกันเกือบหมด ทำให้พอมีเวลาจัดการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับลายผ้าทอมือพื้นเมืองกันอีกครั้ง เราเลือกพื้นที่ในการลงเก็บข้อมูลโดยพิจารณาจากรายชื่อวิสหกิจชุมชน (SME) ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการทอผ้าไหมเป็นหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ แต่วันนี้เราเลือกพื้นที่ที่ทีมวิจัยเองคุ้ยเคยก่อน คือ อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งในเขตอำเภอปรางค์กู่เองมีอยู่หลายหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทอผ้าไหม และการออกแบบลวดลายในการทอ ไม่ว่าจะเป็นลายผ้ามัดหมี่ ลายผ้ายกดอก เป็นต้น วันนี้เราพบลายผ้าหลายลายที่น่าสนใจ ตลอดจนได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทอผ้าไหม การออกแบบลวดลาย จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแม่บ้านหลายๆ ที่ เราพบการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ที่น่าสนใจหลายลายเช่น ลายปราสาทปรางค์กู่ ซึ่งออกแบบโดยกลุ่มแม่บ้านใน บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทปรางค์กู่ จึงได้นำตัวปรางสาทปรางค์กู่ มาออกแบบเป็นลวดลายบนผ้าไหมมัดหมี่ Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649393693218/