กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 14 สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่

27 Dec
15934109127_db511fb23c_z

บ้านน้อยนาเจริญ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าทอมือยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เราเข้าไปในพื้นที่แล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่พบประธานกลุ่มทอผ้า เพราะว่าต้องนำผ้าทั้งหมดในหมู่บ้าน ไปจัดแสดงและวางขายที่ อิมเพค เมืองทองธานี ทำให้ตอนนั้นไม่มีผ้าที่ทอเสร็จแล้วเลยซักผืน จากทั้งหมู่บ้าน !! รอบนี้เราเลยเข้าไปใหม่ คุณแม่ สุขุมา จำปาพันธ์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยนาเจริญ เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพได้เพียงหนึ่งวัน ประกฏว่าผ้าจากทั้งหมู่บ้านขายหมดเกลี้ยงเหลือกลับมาเพียง 5 ผือเท่านั้นเอง เป็นส่ิงที่รับประกันได้ว่า ความต้องการผ้าไหมทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ ยังมีสูงอยู่มาก และชื่อเสียงบ้านน้อยนาเจริญ ยังมีชื่อเสียงจริงๆ ผ้ายกดอกลายพิกุลคลอบดอกแก้ว ย้อมสีธรรมชาติ เป็นการย้อมไหมจากสีธรรมชาติที่สดมากๆ

16 ธ.ค. 57 เก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ เขต อ.ปรางค์กู่

17 Dec
15863221029_1843c38f33_z

ช่วงนี้เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคอีสานตอนล่าง ทำให้บุคลากรเกือบทั้งหมดเดินทางไปแข่งขั้น เชียร์กีฬา กันที่จังหวัดมหาสารคามกันเกือบหมด ทำให้พอมีเวลาจัดการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับลายผ้าทอมือพื้นเมืองกันอีกครั้ง เราเลือกพื้นที่ในการลงเก็บข้อมูลโดยพิจารณาจากรายชื่อวิสหกิจชุมชน (SME) ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการทอผ้าไหมเป็นหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ แต่วันนี้เราเลือกพื้นที่ที่ทีมวิจัยเองคุ้ยเคยก่อน คือ อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งในเขตอำเภอปรางค์กู่เองมีอยู่หลายหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทอผ้าไหม และการออกแบบลวดลายในการทอ ไม่ว่าจะเป็นลายผ้ามัดหมี่ ลายผ้ายกดอก เป็นต้น วันนี้เราพบลายผ้าหลายลายที่น่าสนใจ ตลอดจนได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทอผ้าไหม การออกแบบลวดลาย จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแม่บ้านหลายๆ ที่ เราพบการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ที่น่าสนใจหลายลายเช่น ลายปราสาทปรางค์กู่ ซึ่งออกแบบโดยกลุ่มแม่บ้านใน บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทปรางค์กู่ จึงได้นำตัวปรางสาทปรางค์กู่ มาออกแบบเป็นลวดลายบนผ้าไหมมัดหมี่ Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649393693218/

วิดีโอลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

7 May
Screen Shot 2558-02-05 at 9.07.14 AM

ลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ from Phisan Shukkhi on Vimeo. หลังจากลงพื้นี่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเก็บขอมูล ถ่ายทำวิดีโอ การประกอบพิธี ตลอดทั้งการสัมภาษณ์แม่ครู ทีมงานรืบนำเอาวิดีโอทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อทำการตัดต่อ เรียบเรียง ให้เป็นเรื่องราวในประเด็นของการวิจัยให้ครบถ้วน โดยการตัดต่อ เราใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุด คือ โปรแกรม iMovie ทำการตัดต่อออกมา ผลที่ได้น่าพอใจมาก และเลือกที่จะ Upload เข้าไปไว้ใน Vimeo เพื่อให้สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตในความระเอียดแบบ HD ได้

โครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

28 Mar
13444061133_daee61edce_z

ข้อความจากเพจบุ๊คของท่าน ผอ.วัชรินทร์ กอกหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียน นักเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิศาล สุขี และคณะ จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 35 คน สร้างความเชื่อมั่นทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสำเร็จสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางท่านผู้อำนวยการ ท่านมีดำริไว้แต่แรกเริ่ม ซึ่งท่านเคยได้มาปรึกษาว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว และค่อนข้างยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังในกรณีที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องการกลับมาคัดสำเนาใบรับรองวุฒิจากทางโรงเรียน ในบางครั้งอาจเสียเวลาเป็นวันในการดำเนินงาน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับเฉพาะโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ หากแต่เกิดขึ้นทุกโรงเรียน !! ท่าน ผอ. มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ความคิดนี้เองเลยเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ควรจะออกมาคือ โปรแกรมระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ … Read More »

18 มี.ค. 57 รำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ ปรางค์กู่

18 Mar
13244689733_5c43bfc7dc_z

เราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสั่งเกตุการณ์ การดำเนินพิธีการรำผีฟ้า อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานที่ในการจัดงาน เป็นลานโล่งข้างบ้านพ่อ ที่บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางกู่นี่เอง นางรำผีฟ้าเอง ก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นส่วนมาก็มาจากบ้านดอนหลี่นี่เอง ทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูล และเข้าไปสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิดได้ตลอดเวลา สาเหตุของการจัดพิธีการรำผีฟ้าในครั้งนี้ เนื่องจาก ยายในหมู่บ้าน เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งเดินทางไปตรวจร่างกายกับแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นมะเร็งลำไส้ ต้องทำการผ่าตัดลำไส้อย่างเร่งด่วน ส่วนตัวยายเองหลังจากผ่าตัดแล้วก็นอนเจ็บอยู่หลายเดือน ญาติพากันเป็นห่วงเลยพากันไปบนบานผีฟ้าให้ช่วยปกปักรักษา และดลบันดาลให้ยายอาการดีขึ้น ซึ่งตัวยายเอง ยายก็ถือและบูชาผีฟ้าอยู่แล้วเช่นกัน จึงไม่ใช้เรื่องแปลงที่ทางญาติจะหันไปพึ่งพาผีฟ้า สาเหตุนี้เองที่เป็นที่มาของการจัดพิธีกรรมการรำผีฟ้าในครั้งนี้ สำหรับทีมวิจัยได้รับทราบข่าวจากผู้ใช้ข้อมูลในพื้นที่ จึงได้วางแผนในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยจะยังไม่มีการลงลึกในรายละเอียดเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อการจัดพีธีของชาวบ้าน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสังเกตุการณ์เป็นหลัก คือ การเข้าไปบันทึกลายละเอียดสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การเข้าไปสังเกตุจดบันทึกว่ามีใครบ้างที่เข้ามาร่วมเป็นร่างทรงผีฟ้าในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มาจากบ้านดอนหลี่กี่คน และมาจากบ้านอื่นกี่คน ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอการประกอบพิธีกรรมในครั้งที่ให้ได้รายละเอียดทั้งหมด   แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องยากนำหลับการสังเกตุการณ์ในครั้งนี้เพราะการประกอบพิธีกรรม ใช้เวลายาวนาน … Read More »

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไฮเลิง หมู่ 3

11 Mar
13058996173_62b50c4690_z

วันนี้ตัดสินใจลงพื้นที่ในลักษณะการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้ง เนื่องจากยังมีความรู้บางอย่างที่เราเองยังไม่เข้าใจกระจ่างนัก เลยต้องลงพื้นที่ไปหาผู้มีความรู้ด้านการทอผ้าอย่างจำเพาะเจาะจง เพื่อขอความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกรอบก่อน เพื่อกลับมาตัดสินใจในการพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล และทบทวนการออกแบบระบบสารสนเทศกันอีกรอบ เราตัดสินในเลือกพื้นที่บ้านไฮเลิง ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ บ้านแม่กำนัน เนื่องจากเป็นแม่ของพี่หน่อม คนในราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งทำให้ง่ายในการติดต่อสื่อสาร และที่สำคัญแม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ ลวดลายสร้างสรรรค์ ฝีมือขั้นเซียนระดับประเทศ การลงพื้นที่คร้ังนี้ได้ข้อมูลหลายๆ อย่าง อาทิ การทอผ้ายก แตกต่างกับการทอผ้าเหยียบอย่างไร คุณภาพของไหม มีผลต่อการทอและความงามของผ้าทออย่างไร โดยไหมที่แม่ใช้ทอในวันนี้เป็นไหมเลี้ยง ที่กลุ่มแม่บ้านให้มาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นไหมเส้นใหญ่ ยากต่อการทอ และผลที่ได้ไม่ค่อยงดงามเท่ากับไหมซื้อ ที่มีคุณภาพดี และเส้นระเอียดกว่ามาก ได้เข้าในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปูลกหม่อน เลี้ยงไหมมากขึ้น ลักษณะการจับกลุ่มรวมตัว การทอและการรับซื้อ แต่ที่น่าตกใจอย่างหนึ่งคือ แม่บอกว่า ช่วงนี้หน้าหมดช่วงการทำนา ชาวบ้านหันมาปลูกพริก … Read More »

สัมภาษณ์ข้อมูลการทอผ้า บ้านดอนหลี่ 22 ก.พ. 57

25 Feb
12767280444_39d85363c8_z

ปัญหาที่เจอสำหรับการวิจัยการพัฒนาระบบสนเทศลายผ้าทอฯ ในตอนนี้คือ นักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับผ้าทอน้อยมาก แม้ว่าปัจจุบันทุกสิ่ง ทุกอย่างจะสามารถศึกษาหาความรู้จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ตได้หมดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามแค่การอ่านหรือการเรียนรู้จาก Explicit Knowledge อย่างเดียวคงไม่ช่วยให้เรากระจ่างแจ้งแต่อย่างใด ดังนั้นทางที่ง่ายที่สุด คือการลงไปสัมผัสกับของจริง ความรู้จริง กระบวนการจริงๆ ให้เห็นกับตา และเรียนรู้จากการบอกกล่าวจากผู้ที่มี Tacit Knowledge เองเลยคงดีที่สุด การลงพื้นที่ครั้งนี้เราเลือกพื้นที่ศึกษา ที่ บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะเรื่องความสะดวกในการลงพื่นที่เนื่องจากความคุ้นเคย และมีผู้ที่พร้อมจะให้ข้อมูลกับเราอยู่แล้ว นับว่าเป็นโชคดีที่ในขณะลงพื้นที่ ผู้ทอกำลังทอผ้าไหมตีนเหยียบ ลายลูกแก้วอยู่พอดี เลยได้เรียนรู้เคล็ดลับการขึ้นลายลูกแล้ว และได้เห็นการทอกับตาพอดีเช่นกัน รูปภาพทั้งหมดใน Flickr : http://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157641501460443/