ร้านโกปี๊ สาขาศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช

22 Jun
17846067639_6c76517dd7_k

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็จะถึงเวลากำหนดการของการเดินทางกลับ เราจึงพยายามใช้เวลาที่มีอันน้อยนิดทำความรู้จักกับเมืองนครศรีธรรมราชให้มากที่สุด ด้วยการไปเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญๆ ของเมืองให้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวย สิ่งแรกที่เราคิดได้คือการไปไหว้วัดพระมหาธาตุ และศาลหลักเมือง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แล้วเวลาที่เหลือคงเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการหาที่รับประทานอาหารเย็นในร้านที่ขึ้นชื่อของเมือง โดยจากปากคำบอกเล่าของเจ้าภาพแล้ว มีคำแนะนำว่าให้ไปที่ร้าน “โกปี๊” ซึ่งเป็นร้านน้ำชาเจ้าดังขึ้นชื่อของเมือง ซึ่งวันรุ่น และคนมีอายุนิยมนัดพบปะสังสรรค์กัน ด้วยการนั่งจิบกาแฟ พร้อมกับรับประทานโรตี หรืออาจรับประทานข้าวเย็นด้วยเลยก็ได้ จากการดูแผนที่ เย็นนั้นเราเลือกไปร้านโกปี๊ สาขาศาลากลางจังหวัด ซึ่งถึงแม้ว่าจะติดกับสถานที่ราชการ แต่ก็เป็นร้านขนาดใหญ่มีที่จอดรถกว้างขวางพอสมควร บรรยากาศของร้านโดยรวมเหมาะสำหรับคนที่ชอบอารมณ์และบรรยากาศแบบย้อนยุก ย้อนสมัย เพราะร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุกดูสวยงามทีเดียว และสำหรับธรรมเนียมที่เราเริ่มจะคุ้นเคย คือ เมื่อนั่งลงจะมีพนักงานเสิร์ฟเข้ามาวางกาน้ำชาให้ทันที สำหรับเมนูที่เราเริ่มสั่งมารองชิมดูก่อนคือ เมนูข้างมันพะแนงเนื้อ เป็นข้าวจานเล็กๆ เพมาะสำหรับกินเรียกน้ำย่อน และสำหรับอีกเมนูนึงที่ลองสังมาชิม คือ ขั้วกลิ้งปลา … Read More »

ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

17 Jun
DSCF3098

วันที่ 21 พฤภาคม 2558 เราได้มีโอกาสนำงานวิจัยเล็กๆ ที่เรามีอยู่ในมือไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” โดยนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Present) จำนวนทั้ง 2 งานวิจัย โดยประกอบไปด้วยงานวิจัยเรื่อง สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” คือ อ.สิริกัลยา สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” อ.พิศาล สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ … Read More »

ออกบู๊ตงานกาชาด ประจำปี 2557

28 Dec
16127354945_a899de8347_z

ใกล้สิ้นปีแล้ว ช่วงนี้จะมีงานกาชาดควบกับการจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทย ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดศรีะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเราก็มีการจัดบู๊ตเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมภายในบู๊ตทุกๆ ปี วันนี้เป็นเวรของหน่วยงานเทียบเท่ากอง คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน เราเลยจัดการแสดงดนตรีของเด็กๆ มากมาย อาทิ วงลูกหมู และวงอื่นๆ ก็สามารถเรียกความสนใจ สร้างรอยยิ้ม และสร้างความสุข ให้กับคนที่สัญจรผ่านไปได้ได้มากเลย Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649559998229/

21 ธ.ค. 57 : เก็บข้อมูลลายผ้าทอมือกับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแต้

22 Dec
16069973951_fedc94315c_z

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เราเข้าไปที่บ้านแต้ อุทมพร เพื่อเก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ โดยครั้งนี้เราตรงไปที่บ้านประธานกลุ่มโดยตรง คือ คุณแม่ดอกซ้อน โดยคุณแม่ดอกซ้อน มีผ้าจากสมาชิกในกลุ่มเก็บเอาไว้ค่อนข้างมาก เพื่อรอการจำหน่ายออกไป ผ้าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นมัดหมี่ ย้อมสีเคมี โดยทั้งหมดเป็นหมี่โอบทั้งสิ้น ซึ่งจะมีลักษณะที่สวยงามกว่าหมี่แต้ม และมีกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากกว่า ความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจะมีลักษณะทำงานเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมากขึ้น กลุ่มผู้ทอผ้าจะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นระบบ ซึ่งจะมีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเฉพาะ มีผู้สาวไหม ย้อม มัดหมี่โดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มแม่บ้านที่บ้านแต้ ก็จะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยผู้มัด กับผู้ทอ จะไม่ใช่คนคนเดียวกัน ดังนั้นปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือ การสอบถามความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับลายผ้าทอโดยการถามไถ่กับผู้ทอ จะไม่ค่อยได้ลายละเอียดอะไรมากนัก เพราะทำหน้าที่ทออย่างเดียว ซึ่งระบบการทำงานแบบนี้ พบได้ในกลุ่มแม่บ้านทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษเท่าที่ผู้วิจัยลงไปสัมผัสและเก็บข้อมูลในพื้นที่ การทำงานในทุกขึ้นตอนของการทอผ้า จะถูกกระจายหน้าที่ออกไปให้มีการทำงานหน้าที่กันโดยเฉพาะไม่ทับซ้อนกันตามความเชี่ยวชาญ … Read More »

ทีมวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

14 Sep
9742068178_09d6fda1aa_z

ใกล้เวลาที่จะได้เริ่มต้นทำงานวิจัยแล้วสำหรับทีมวิจัยทีมนี้ ในชุดโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ” ตุลาคมนี้คงได้เริ่มต้นเก็บข้อมูลกันอย่างจิงจังกันแล้ว