ดึงลายผ้าทอมือออกจากพื้นหลัง

13 Feb
12500444585_f8a2b7aaf9_z

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะต้องทำเกี่ยวกับการถอดลายผ้าเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการดึงลายผ้าออกจากพื้นหลัง เพื่อให้เห็นถึงลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าที่ชัดเจนขึ้น ข้อดีของภาพถ่ายผืนผ้าทอทั่วๆ ไปก็คือการที่มีสีพื้นหลังเป็นสีเรียบสีเดียว ไม่มีลายละเอียดมากนัก จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทำการแยกลวดลายที่อยู่บนฝืนผ้าออกจากพื้นหลัง ซึ่งกระบวนการที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการพื้นฐาน คือ แปลงภาพต้นฉบับให้เป็น Gray Scale ปรับลด Noise ด้วย Gaussian Filter โดยใช้ Kernel Size ไม่มากนักเพียงแค่ 3 ก็เพียงพอ แปลงภาพให้เป็น Binary Image อีกรอบสำหรับทำเป็น Mask ใช้ Bitwise And Operator ระหว่าง Original Image กับ Mask import cv2 import … Read More »

หาจุดลงตัวระหว่างนักออกแบบและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

7 Jan
11708821654_29fe924a11_z

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ม.ค. 2557 หลังจากหยุดพักผ่อนในช่วยปีใหม่มาหลายวัน คงได้เวลาซะท่ีที่จะเร่ิมต้นทำงานในส่วนของวิจัยที่ได้วางแผนเอาไว้ สำหรับงานวิจัยนี้ ส่ิงแรกที่จะต้องเริ่มต้นกันให้ได้ ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเทคนิค หรือทฤษฏีใดๆ ทาง Computer Science แต่เป็นเรื่องของการหาจุดลงตัวที่จะทำงานด้วยกัน และทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่างหาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้คงหนีไม่พ้นการหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบมานั่งปรึกษาหารือกัน สุดท้ายก็ได้คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และน่าจะมีศักยภาพมากที่สุดมาให้คำแนะนำ คือ พี่ข้อง เจ้าของร้าน “ระหว่าง () ทาง” ซึ่งเปิดขายผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออกแบบเป็นหลักมาให้คำแนะนำ