ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

17 Jun
DSCF3098

วันที่ 21 พฤภาคม 2558 เราได้มีโอกาสนำงานวิจัยเล็กๆ ที่เรามีอยู่ในมือไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” โดยนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Present) จำนวนทั้ง 2 งานวิจัย โดยประกอบไปด้วยงานวิจัยเรื่อง สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” คือ อ.สิริกัลยา สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ” อ.พิศาล สุขขี โดยนำเสนอใน section ของสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ … Read More »

ปิดงานทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557

3 Mar
16082581324_3d13ee482c_k

ราวๆ 15 เดือนผ่านมา เห็นจะได้ที่เราทุ่มเทให้กับมัน เราดำเนินการบนพื้นฐานของความหลากหลาย… หลากหลายบทบาท หลากหลายหน้าที่ หลากหลายปัญหา หลากหลายอุปสรรค หลากหลายมุมมอง หลายหลายข้อขัดแย้ง หลากหลายกำลังใจ หลากหลายความช่วยเหลือ และคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ก็หลากหลายอีกเช่นกัน บุคคลทุกคนที่ต้องรำลึกถึง และมีอุปการะคุณทั้งหมดถูกเขียนเอาไว้ในกิตติกรรมประกาศของงานทั้ง 2 เล่มนี้อย่างละเอียดแล้ว พวกท่านเหล่านั้นจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ตลอดจนทีมงานที่มีชื่อปรากฏนี้ และผู้ช่วยนักวิจัยที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ ทุกท่านคือคนสำคัญที่ทำให้งานของเราบรรลุไปได้ ที่เหลือจากนี้คงเป็นความรับผิดชอบที่จะนำความรู้เหล่านี้คืนสู่ลูกๆ หลานๆ ของท่านในจังหวัดศรีสะเกษต่อไปครับ

10 ธ.ค. 2557 สนทนากลุ่มย่อย ที่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่

18 Dec
15863221029_1843c38f33_z

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 ทีมวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีะเกษ ของเราลงพื้นที่เพื่อจัดสนทนากลุ่มเพื่อพูดคุยและสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกกับบุคลากรระดับผู้นำชุมชน เกี่ยวกับสถาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยพื้นที่ บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีะเกษ เป็นที่สุดท้ายที่ทีมวิจัยของเราลงปฏิบัติงาน ก่อนนำผลทั้งหมดมาประมวลผลและสรุปในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ บ้านดอนหลี่เป็นเชตพื้นที่ที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุลาว ซึ่งประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนั้นเป็นการตั้งถิ่นฐานโดยการโยกย้ายประชากรมาจากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาวโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นเขตพื้นที่ลาวแท้ๆ เลยทีเดียว การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับและการต้อนรับจากพ่อ แม่ พี่น้อง ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี เป็นการสนทนากลุ่มอย่างเข้มข้นเพราะทุกคนพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ทำให้ทีมงานสามารถเก็บประเด็นที่เราต้องการได้อย่างครบถ้วน Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157649823506255/

18 มี.ค. 57 รำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ ปรางค์กู่

18 Mar
13244689733_5c43bfc7dc_z

เราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสั่งเกตุการณ์ การดำเนินพิธีการรำผีฟ้า อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานที่ในการจัดงาน เป็นลานโล่งข้างบ้านพ่อ ที่บ้านดอนหลี่ อำเภอปรางกู่นี่เอง นางรำผีฟ้าเอง ก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นส่วนมาก็มาจากบ้านดอนหลี่นี่เอง ทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูล และเข้าไปสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิดได้ตลอดเวลา สาเหตุของการจัดพิธีการรำผีฟ้าในครั้งนี้ เนื่องจาก ยายในหมู่บ้าน เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งเดินทางไปตรวจร่างกายกับแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นมะเร็งลำไส้ ต้องทำการผ่าตัดลำไส้อย่างเร่งด่วน ส่วนตัวยายเองหลังจากผ่าตัดแล้วก็นอนเจ็บอยู่หลายเดือน ญาติพากันเป็นห่วงเลยพากันไปบนบานผีฟ้าให้ช่วยปกปักรักษา และดลบันดาลให้ยายอาการดีขึ้น ซึ่งตัวยายเอง ยายก็ถือและบูชาผีฟ้าอยู่แล้วเช่นกัน จึงไม่ใช้เรื่องแปลงที่ทางญาติจะหันไปพึ่งพาผีฟ้า สาเหตุนี้เองที่เป็นที่มาของการจัดพิธีกรรมการรำผีฟ้าในครั้งนี้ สำหรับทีมวิจัยได้รับทราบข่าวจากผู้ใช้ข้อมูลในพื้นที่ จึงได้วางแผนในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยจะยังไม่มีการลงลึกในรายละเอียดเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อการจัดพีธีของชาวบ้าน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสังเกตุการณ์เป็นหลัก คือ การเข้าไปบันทึกลายละเอียดสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การเข้าไปสังเกตุจดบันทึกว่ามีใครบ้างที่เข้ามาร่วมเป็นร่างทรงผีฟ้าในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มาจากบ้านดอนหลี่กี่คน และมาจากบ้านอื่นกี่คน ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอการประกอบพิธีกรรมในครั้งที่ให้ได้รายละเอียดทั้งหมด   แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องยากนำหลับการสังเกตุการณ์ในครั้งนี้เพราะการประกอบพิธีกรรม ใช้เวลายาวนาน … Read More »

พ่อด้วง หมอยาต้ม หมู่บ้านทับทิมสยาม 07

9 Nov
10710582206_da36a0a2b0_z

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ทีมวิจัยของเราตัดสินใจลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหมอยาพื้นบ้าน ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จากการให้ข้อมูลของ สาคร ผมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เจตนาของทีมงานวิจัยตั้งใจลงไปเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับหมอยาก่อน ซึ่งตั้งใจว่าจะยังไม่มีการสอบถามและเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเกรงว่า หมอยาจะตื่นตกใจในการการดำเนินงานวิจัย จนไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากมากนัก โดยหมอยาท่านนี้ คือ พ่อด้วง ซึ่งการลงพื้นที่คราวนี้เราไม่สามารถติดต่อพ่อด้วงก่อนลงพื้นที่ได้ จึงตัดสินใจลงพื้นที่ไปตามหาตัวพ่อด้วงโดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งรอบนี้ ถือว่าเป็นการไปแบบวัดดวงกันเลย โดยไม่ทราบเลยว่าพ่อด้วงหน้าตาเป็นอย่างไร บ้างอยู่ไหน และไปรอบนี้แล้วจะเจอกันหรือไม่ โดยผลปรากฏว่าการลงพื้นที่รอบนี้เราตามหาบ้านพ่อด้วงเจอจากการบอกเล่า และให้ข้อมูลของ สาคร ผมพันธ์ แต่เราก็ต้องไปรอพ่อด้วง อยู่หน้าบ้านถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งเราไปถึงบ้านพ่อด้วงประมาณบ่าย 2 … Read More »

ทีมวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

14 Sep
9742068178_09d6fda1aa_z

ใกล้เวลาที่จะได้เริ่มต้นทำงานวิจัยแล้วสำหรับทีมวิจัยทีมนี้ ในชุดโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ” ตุลาคมนี้คงได้เริ่มต้นเก็บข้อมูลกันอย่างจิงจังกันแล้ว