ทดลองใช้ Scrapy

6 Jul
Screen Shot 2558-07-06 at 9.17.42 PM

สำหรับตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนางานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง โดยในกระบวนการวิจัยในขั้นตอนแรกต้องทำการเก็บข้อมูลที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาประมวลผล สำหรับการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นคงต้องเริ่มจาการพัฒนาตัว web crawler เพื่อทำดัชนีเว็บขึ้นมา สำหรับการทำ web cralwer ผมเรื่องใช้ Scrapy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่มีมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการใช้งานที่ง่าย มีเอกสารให้ศึกษา พร้อมตัวอยากประกอบมากมาย สำหรับกระบวนการติดตั้งไม่ยากนัก สามารถติดตั้งผ่าน pip ได้เลยโดย $ pip install scrapy ในกรณีสำหรับ OS X ที่ติดตั้ง scrapy แล้วเจอปัญหา error ImportError: No module named xmlrpc_client ให้ทำการแก้ไขปัญหาคือ $ … Read More »

รางวัลของการทำงานที่แท้จริง

13 Mar
2015-03-13 12.15.19

ทุกๆ คนล้วนแล้วมีเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป และมีความคาดหวังต่อสิ่งตอบแทนที่จะได้รับกลับมาแตกต่างกันไปเช่นกัน การทำงานบางครั้งอาจคาดหวังถึง เงิน ทอง ส่ิงที่มีค่าทางกายภาพที่เราสามารถสัมผัสและจับต้อง และชื่นชมยินดีกับมันได้ แต่สำหรับเรา เงินทองดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเป็นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยรอง ที่ช่วยขับเคลื่อนให้สามารถทำงานได้เท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานของเราคือ หัวใจ เราใช้หัวใจในการขับเคลื่อนทุกๆ อย่าง ฟันฝ่าทุกๆ อุปสรรค์ ด้วยหัวใจ และความมุ่งมั่น ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้ สำหรับวันนี้เราก้าวไปข้างหน้า ด้วยก้าวเล็กๆ ที่เราคิดว่าเป็นก้าวที่มั่นคง และสำหรับความสำเร็จเล็กๆ ที่เราสร้างขึ้นได้ในวันนี้…มีผลตอบแทนที่มหาศาล ที่ไม่ใช่เงินทอง หรือสิ่งของแต่ประการใด… แต่มันเป็น ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ที่คนรอบข้างมีต่อเรา…มันยิ่งใหญ่มากเราสำหรับเรา

ดึงลายผ้าทอมือออกจากพื้นหลัง

13 Feb
12500444585_f8a2b7aaf9_z

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะต้องทำเกี่ยวกับการถอดลายผ้าเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการดึงลายผ้าออกจากพื้นหลัง เพื่อให้เห็นถึงลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าที่ชัดเจนขึ้น ข้อดีของภาพถ่ายผืนผ้าทอทั่วๆ ไปก็คือการที่มีสีพื้นหลังเป็นสีเรียบสีเดียว ไม่มีลายละเอียดมากนัก จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทำการแยกลวดลายที่อยู่บนฝืนผ้าออกจากพื้นหลัง ซึ่งกระบวนการที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการพื้นฐาน คือ แปลงภาพต้นฉบับให้เป็น Gray Scale ปรับลด Noise ด้วย Gaussian Filter โดยใช้ Kernel Size ไม่มากนักเพียงแค่ 3 ก็เพียงพอ แปลงภาพให้เป็น Binary Image อีกรอบสำหรับทำเป็น Mask ใช้ Bitwise And Operator ระหว่าง Original Image กับ Mask import cv2 import … Read More »

ประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 แบบมุ่งเป้า

19 Sep
9816709856_4cc14bdf45_z

วันนี้เข้าฟังงานวิจัยและพัฒนาแจ้งข่าวเรื่อง การประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า มันสำปะหลังเพื่อผลลิตและเพิ่มมูลค่า ยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล สมุนไพรไทย การบริหารการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต สาหร่ายเกรียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดูๆ แล้วต้นทุนการทำวิจัยในกรอบมุ่งเป้าของเรายังค่อนข้างน้อย แต่ก็พยายมคิดๆ อยู่เรื่อยๆ เผื่อจะคิดออกว่าอยากทำอะไร หรือมีอะไรที่ทำได้บ้าง จากประกาศ : http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/386/-.aspx#.UjsaK7wgb-Y

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ

18 Sep
9799660184_b080440160_z

วันนี้เข้าอบเทคนิคการเขียนบทความวิจัย ซึ่งจัดโดยงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นับว่าเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่จะผลักดันให้คณาจารย์ผู้ทำวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเอกสารตีพิมพ์มากขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่นักวัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ในปีงบฯ 2556 ผมทั้งตัวผมเองก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมากๆ ถึง 2 ท่าน คือ รศ.ดร บุญชง ศรีสะอาด รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง

ทีมวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

14 Sep
9742068178_09d6fda1aa_z

ใกล้เวลาที่จะได้เริ่มต้นทำงานวิจัยแล้วสำหรับทีมวิจัยทีมนี้ ในชุดโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ” ตุลาคมนี้คงได้เริ่มต้นเก็บข้อมูลกันอย่างจิงจังกันแล้ว