ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนข้อเสนองานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

10 Mar
ประกาศ วช.59

เราทำได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ยอมรับว่ารอบนี้ดีในมากๆ ที่คณะกรรมการการวิจัยแหน่งชาติ (วช.) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยกับแผนงานวิจัยที่เราเสนอไป เพราะรอบนี้เราพัฒนาโจทย์การวิจัยที่ท้าทายขึ้น และวางแผนถึงแนวทางการที่จะนำผลการวิจัยไปตีพิมพ์ทางวิชาการที่ชัดเจน ตลอดจนทำให้เราพิสูจน์อะไรได้หลายๆ ต่อหลายอย่างมากมาย ดีใจมากๆ ครับ

วิดีโอลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

7 May
Screen Shot 2558-02-05 at 9.07.14 AM

ลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ from Phisan Shukkhi on Vimeo. หลังจากลงพื้นี่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเก็บขอมูล ถ่ายทำวิดีโอ การประกอบพิธี ตลอดทั้งการสัมภาษณ์แม่ครู ทีมงานรืบนำเอาวิดีโอทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อทำการตัดต่อ เรียบเรียง ให้เป็นเรื่องราวในประเด็นของการวิจัยให้ครบถ้วน โดยการตัดต่อ เราใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุด คือ โปรแกรม iMovie ทำการตัดต่อออกมา ผลที่ได้น่าพอใจมาก และเลือกที่จะ Upload เข้าไปไว้ใน Vimeo เพื่อให้สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตในความระเอียดแบบ HD ได้

ส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย วช.58

13 Oct
10248696534_e7545d84c2_z

  การเดินทางสายวิชาการคงหลีกหนีการวิจัยไม่มีทางพ้น ดังนั้นอย่างไรก็ตามคงต้องทำงานวิจัยเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่และคืนมันกลับไปสู่ท้องถิ่น ปัจจัยที่สำคัญอย่างอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้งานวิจัยสามารถดำเนินไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ ก็คงหนีไม่พ้นเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คงเป็นหน้าที่โดยสำนึกอยู่แล้วอย่างไม่ต้องมีใครมาบอกก็คือ เป็นนักวิชาการ ต้องทำวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนที่จะสามารถสนับสนุนเราต่อไป ปีนี้นั่งร่างแผนงานวิจัยมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว จนออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ส่งข้อเสนอได้ทันต่อเวลาพอดี สิ่งที่ดีใจที่สุด คือ เราช่วยกันกลั่นกรองความคิดที่ร่องรอยอยู่ในอากาศ ให้ออกมาเป็นรูปร่างได้อย่างชัดเจน และตัวผลลัพธ์ก็น่าพอใจสำหรับอย่างมาก ณ เวลานี้ จะได้รับการสนับทุนวิจัยหรือไม่ก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญ..เพราะในตอนนี้…เราก็ภูมิใจกับมันมากแล้ว