สร้าง Fixed Component บนหน้า Page ด้วย CSS

2 Aug
Screen Shot 2558-08-02 at 12.26.05 PM

ต้องการสร้างเมนูสำหรับการสลับภาษาไทยไปมาระหว่าง อังกฤษ-ไทย-ลาว-เขมร โดยใช้ความสามารถในการแปลงภาษาบนหน้าเว็บเพจของ Google Translate API แต่ส่ิงที่ยากที่สุดสำหรับการทำงานนี้คือการออกแบบ ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้งานรู้สึกง่ายในการเปลี่ยนภาษาสลับไปมา โจทย์ที่สำคัญที่สุดคือเมนูสำหรับการสลับเปลี่ยนภาษานั้นจะต้องเป็นจุดเด่นพอสมควร และง่ายค่อการคลิ๊กอีกด้วย เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่คิดถึงคือ ตัวเมนูสำหรับสลับภาษานั้นจะต้องเป็นรูปธงชาติ (Flag) ที่มีขนาดโดดเด่นเพื่อให้ง่ายต่อการคลิ๊กพอสมควร และตำแหน่งของเมนูนั้น ควรจะไปอยู่ในทุกๆ ที่ ที่โดดเด่นที่ผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นมันได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกเมนูส่วนนี้ให้เป็น Fixed Componet บนหน้าเว็บเพจ น่าจะดูดีที่สุด สำหรับการสร้าง Fixed Component นี้ ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคนิคของ CSS เข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้น โดย CSS ที่ใช้มีดังนี้ #glt-translate-trigger .gtranslate-label {     font-family: … Read More »

แสดง Geoloaction ผ่าน Views

14 Mar
Screen Shot 2558-02-05 at 9.05.24 AM

วันนี้ลองผิด ลองถูกอยู่หลายยกสำหรับการ set up views ให้แสดงแผนที่จาก Google Maps พร้อมด้วยพิกัดที่กำหนดเอาไว้ สุดท้ายมาลงตัวอยู่ที่การใช้ Geolocation Field สำหรับการเก็บค่าพิกัด ละติจูด/ลองติจูด สำหรับ Content type และดึงข้อมูลมาแสดงใน Views โดยใช้ Google Maps ผ่าน ip_geoloc (IP Geolocation Views and Maps) นับว่าลงตัวที่สุดแล้ว สำหรับ Video Tutorial นี้น่าจะเป็น tutorial ที่ดีที่สุดเท่าที่เจอในตอนนี้ นั่งทำตามนี้ก็ได้เลย