Rails : Authentication with devise

23 Sep
9898410404_2c1edac4db_z

Rails มี Devise เป็น Plug-in ที่ช่วยสำหรับการ Register แล Authentication ที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานมากๆ วันนี้ลองศึกษา และทดลองลงมือทำจริงเลย ปรากฏว่าใช้เวลาในการทำความใจน้อยมาก และลงมือทำด้วยความรวดเร็จ เรียกได้ว่าของเค้าดีจริงๆ การใช้งาน Devise เราสามารถติดตั้งลงในโปรเจคได้ด้วยวิธีการ gem ได้เลยโดยเริ่มจากการเพิ่ม gem ‘devise’ เข้าไปใน Gemfile ในโปรเจคของเราจากนั้นก็รัน bundle install เป็นอันติดตั้งเรียบร้อย เริ่ม Setup Devies ในโปรเจคของเราได้เลย  

กลับมาจริงจังกับ Ruby และ Rails อีกครั้ง

8 Sep
9700441984_078712b682_z

หลังจากจับแล้วก็วาง อยู่หลายต่อหลายครั้ง ไม่ได้ทำอย่างจริงจังมานานนับหลายปี ทำให้ความรู้เรื่อง Ruby on Rails ยังไม่ไปไหนมาไหนซักที รอบนี้ได้เวลาตั้งใจให้แน่วแน่ซักที ทั้งซื้อหนังสือเข้ามาใหม่ ทั้งเอาหนังสือเก่ามาปัดฝุ่น หวังว่ารอบนี้จะเริ่มต้นกันใหม่แบบจริงจังกันได้ซะที เอาหล่ะ…ตั้งใจให้แน่วแน่ แล้วมาเริ่มกันอีกรอบ