เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา)

19 Jul
19503865729_0e1f5ba786_o

วันที่ 10 – 11 ก.ค. 58 นี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา) จัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรมเซนต์จูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานครฯ เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เข้าไปพบปะแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากหลากหลายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มากประสบการณ์ ถือว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามามากพอสมควรเลยทีเดียวครับ

อนุโมทนาบุญกับพระอุ้ย

8 Jul
19331567958_29d1d207ef_o

วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 นายสุชาติ ศรีชื่น หรือว่า อุ้ย ตัดสินใจลาอุปสมบท เพื่อทดแทนบุญคุณบุพการี และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ เป็นอย่างยิ่งครับ

ทดลองใช้ Scrapy

6 Jul
Screen Shot 2558-07-06 at 9.17.42 PM

สำหรับตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนางานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง โดยในกระบวนการวิจัยในขั้นตอนแรกต้องทำการเก็บข้อมูลที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาประมวลผล สำหรับการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นคงต้องเริ่มจาการพัฒนาตัว web crawler เพื่อทำดัชนีเว็บขึ้นมา สำหรับการทำ web cralwer ผมเรื่องใช้ Scrapy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่มีมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการใช้งานที่ง่าย มีเอกสารให้ศึกษา พร้อมตัวอยากประกอบมากมาย สำหรับกระบวนการติดตั้งไม่ยากนัก สามารถติดตั้งผ่าน pip ได้เลยโดย $ pip install scrapy ในกรณีสำหรับ OS X ที่ติดตั้ง scrapy แล้วเจอปัญหา error ImportError: No module named xmlrpc_client ให้ทำการแก้ไขปัญหาคือ $ … Read More »

เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ‬

3 Jul
19186174910_da92b2289e_o

วันนี้พวกเราทีมงานหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำทีมโดย ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ ได้ถือโอกาสได้ไปทำบุญกันด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ เด็กพิเศษ และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนอาหารกลางให้แก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ‬ และถือว่าเป็นการทำบุญที่สร้างความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากครับ เพราะเราไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศนี้มาก่อน รู้สึกเลยว่าเราอยากจะให้กำลังใจแก่เด็กๆ และแก่บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยในวาระโอกาสต่อๆ ไปคงได้เข้าไปเยี่ยมน้องๆ และบุคลากรทุกๆ คนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ‬อีกต่อๆ ไป

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เมืองพิษณุโลก

27 Jun
19015753470_d1878278c5_o

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นี้ เราเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสะบายมาก เพราะเมืองพิษณุโลกมีสนามบินภายในประเทศ โดยเราเดินทางจากท่าอากาศสยานดอนเมือง และไปลงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลกได้โดยตรงเลย จากนั้นเราใช้บริการรถเช่าขับขี่เอง ซึ่งมีบริการอยู่ในตัวท่าอากาศยานเลยนับว่าสะดวกสะบายอย่างย่ิง โดยกระบวนการเช่ารถขับเองก็ไม่ได้ยุ่งยากนัก วางหลักฐาน เซ็นต์เอกสาร ชำระเงิน ก็เอารถออกไปได้ทันที โดยอัตราราคาที่เราเช่าอยู่ที่ 1,200 บาทต่อวัน จากนั้นเรารับรถตรงไปโรงแรม จัดทำธุรส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่เรานึกถืงเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก คือ “ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา” ถือว่าเป็นจุดเด่นของเมืองพิษณุโลกเลยทีเดียว สำหรับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานั้น ในตัวเมืองพิษณุโลก จะมีอยู่หลายเจ้า ส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำน่าน ตอนที่เราไปนั้นถือว่าเป็นเวลาเย็นพอสมควร คือประมาณ 15.30 น. ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าต่างๆ ก็เริ่มทยอยปิดกันหมดแล้ว แต่โชคดีของเราที่ยังพอมือร้านเปิดอยู่บ้าง แต่ก็ทยอยปิดบางส่วนแล้วเหมือนกัน ร้านที่เราไปนั้ง ชื่อว่าร้าน … Read More »

ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ”

22 Jun
18326503264_592c096830_k

วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 58 นี้ เวลา 10.30 น. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ นักศึกษระดับปริญญาเอก มรภ.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Fucus Group) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนย์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ” ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมการรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

22 Jun
18700098906_01d845f77e_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ และคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม … Read More »